octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

NÒT POU LAPRÈS :Pati politik AKSYON PATRIYOTIK

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Pati politik AKSYON PATRIYOTIK – AP, Voye yon gwo kout chapo pou pѐp ayisyen, espesyalman sila yo kap batay depi plizyѐ mwa pou egzije yon lavi miyὸ, yon lὸt sistѐm sosyo-politik ki dwe pase pa demisyon Prezidan repiblik la Jovenel MOISE.

*Aksyon Patriyotik* felisite tout sektѐ yo ki ini fὸs yo ansanm pou jwenn yon antant politik pou tranzisyon an. Nou konpwann li pa fasil pou anpil gwoup ki gen ideyoloji diferan rive chita dako ansanm. Nou felisite tout sektѐ ki rive fè sa tankou : Altѐrnativ popilè, Fanmi Lavalas, Mache Kontre, Passerelle, Sosyete sivil, elatriye.
Nou rete kwè demokrasi chita sou divèjans ideyolojik sa yo, ki pou mete diferan aktѐ ak fὸs politik yo, nan opozisyon pou chita dyaloge ansanm nan enterѐ pѐp ayisyen an!

Depi 200 lane, reyalite sosyo-politik  peyi a oblije nou rive nan TRANZISYON, nou rive fè eleksyon a chak fwa ki jis pѐmѐt yon gwoup ki tap batay politikman benefisye privilѐj kel merite. Men pѐp ayisyen toujou nan menm mizѐ ak pwovrete a.
*Aksyon Patriyotik* rete kwè : PAWÒL JENÈS LAN, SE PAWÒL MAJORITE AN! NOU BEZWEN YON DÈNYE TRANZISYON !

*Aksyon Patriyotik* mande pou genyen yon plan ijans ki pou chanje kondisyon lavi pѐp Ayisyen an. AYITI 2050 kise plan 25 lane ke tout sektѐ ap pale de li konya, se yon plan entegrasyon tout jèn Fanm, ak jèn gason, pou nou itilize fὸs ak kapasite yo, pou nou konstwi yon lὸt peyi, pandan nap kite eksperyans moun kite la avan yo gide nou, yon plan devlopman ki makonnen granmoun ak jѐn yo pou konstwi rѐv timoun ki dèyè yo.

Batay kap fѐt la se yon batay ki dwe konstwi avni jenѐs la, jenès la pa dwe rete dѐyѐ barikad yo, pou yo rete nan lari a, Jenѐs la pap retire barikad yo nan lari a pou yo pwan barikad politik ak enstitisyonѐl yo, jenѐs la te mande pou kὸb PETRO CARIBE a remѐt, jenѐs la ap kontinye mande rache pye bwa koripsyon an, kap pwoteje petwo dilapidatѐ yo.

VIV AYITI 2050! SE NAN AKSYON PATRIYOTIK SÈLMAN NOU KA CHANJE AYITI !

Potoprens 13 Novanb 2019

Pou otantifikasyon

Fritzgerald CHEVALIER, *Prezidan*
Robentz DORVIL, *Vis Prezidan*
Auguste LHERISSON, *Relasyon Piblik*
Wilford LUCATE, *Direktè Finans*

Phone: (509) 3245-3737 / 4684-0690
Email: aksyonpatriyotik@yahoo.com
Web: www.aksyonpatriyotik.org