octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

 » M’ap chèche on ayisyen

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Anba gwo flanm solèy midi
Lanp tèt gridap mwen nan on men
Plim madichon mwen nan on lòt men
Bout papye pwofesi avni peyi m
Sere byen fon nan nan konsyans mwen
Tankou bon nèg ginen
Pou m kwape tout giyon
Ak pichon sou wout mwen,
Pi gwo zam pou m defann konviksyon
Ak lanmou mwen pou peyi mwen,
Tankou Dyojèn nan tout rak kwen
Ak espwa se pa anven
M’ap chèche on ayisyen.
On sèl grenn ayisyen,
On nasyonalis ki refize tout fòm biznis
On bon sitwayen onèt ki ta prefere echèk ak defèt
Pase pou l ta vann konsyans li pou on ti moso pen ak degouden.
Wi m’ap chèche on patriyòt
Ki refize nan move kondisyon plen pòch,
Men ni nan kalonnen fyète anba kout apwòch
On patriyòt ki toujou ap chèche mwayen
Pou n fè fonkomen,
Pou n pa mache degrennen
Men, men nan men
Pou ansanm nou goumen
Kont tout kolon meriken
Siryen, onizyen e menm ayisyen
Ki anpeche peyi nou pran desten l ak de men Pou kòtakòt nou trase bonjan chimen
K’ap mennen lwen.
Chimen sa ki pa lòt ke rekonsilyasyon,
Dyoalòg, konpreansyon
Fòmansyon, edikasyon, konviksyon,
Vizyon ak bonjan aksyon
San kondisyon ni trayizon
Pou n ka rive tout bon
Sou chimen pwogrè ak devlopman.

Wi, on sotwayen ki rive konprann byen
Poukisa mouche blan obliye rele w kon
Paske w chwazi on sitwayen konsekan
On patriyòt ki chwazi bon kan
On nasyonalis pa kwè pou w fè politik
Fò pa gen etik
Paske se on jwèt aza, on bon biznis
Ak deviz byen jwe pou w genyen.

Soti depi nan prezidan
K’ap bay Leta a move kout dan
Pase pa premye minis ki gen tivis
Jwenn ak minis enjistis
K’ap vann jistis
Rive sou atis ak jounalis,
Ki fè pèp la tounen bouki jis
Pou yo ka jwe wòl Timalis,
Kite m di nou, san m pa atake nou
Jwèt demokrasi a se tout tivis,
Ak kòripsyon li pa gen alsiyis
Nou tout ap tonbe anba lajistis
Nan vann konsyans nou nan fo mamit.
Paske jwèt la se tout ti vis,
Lajistis dwe konbat tout ti vis.
Ak bandi lapolis pa dwe konplis.
Non politk k’ap pran poz propolis
Nan tousa vye lis
Jounalis pa bay enfòmasyon jis
Yo toujou di plis
Jis pou on diplis.
Si se pa sa y’ap di mwens
Triye enfòmasyon ak pens.

E nou ti pèp la ki anba,
K’ap pran kout ba
Èske pa toujou anba anba
Èske n konn dwa n
Èske n fè devwa n
Pou n fe tande vwa n
Nou pa oblije detwi lespwa n.
Boubou pa boujwa n
Li toujou voye wòch nan pwa n
Madanm li kontwole dwan
Paske n pa defann dwa n,
Paske n pa fè devwa n.
Ak 1000 goud yo ache vwa n.
Depi la biznis lan kòmanse.
Nou fèk kare ranse ak betize!

Menm jan timachann vann nan vo mamit
Se konsa lespwa n yo fann tankou dinamit
Menm sinistre ak mit
Yo fè tounen on mit
Nan bòl ti malere ak ti malerèz
Lavi a pa sispann bay move rèz
Nan Zile Kayimit.

Anba gwo flanm solèy midi
Lanp tèt gridap mwen nan on men
Plim madichon mwen nan on lòt men
Bout papye pwofesi avni peyi m
Sere byen fon nan nan konsyans mwen
Tankou bon nèg ginen
Pou m kwape tout giyon
Ak pichon sou wout mwen,
Pi gwo zam pou m defann konviksyon
Ak lanmou mwen pou peyi mwen,
Tankou Dyojèn nan tout rak kwen
Ak espwa se pa anven
M’ap chèche on ayisyen.
On sèl grenn ayisyen,
On nasyonalis ki refize tout fòm biznis.

Èske se genyen ki pa genyen
Oubyen se tèt mwen ki pa byen?
Paske ti dwèt mwen di m kontinye chèche
Si l ta mouri fomi a pote nouvèl pou li
M mèt kontinye chèche
Petèt on jou m’a twouve.

Jean-Camille ETIENNE
Architecte Master en Gestion & Politique de l’Environnement