octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Dwa ak devwa

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Se dwa tout sitwayen ak sitwayèn nenpòt peyi, non sèlman pou yo egzèse dwa sivik yo nan chwazi moun yo vle pou ba l pouvwa pou pran desizyon nan non yo ak dirije yo, menm jan tou pèsonn pa gen dwa pou kanpe ankwa bare wout yo dèyè do lalwa pou anpeche yo jwi dwa, depi yo respekte prensip legalite ak dwa grandèt peyi yo pou yo reve vini sa yo vle, epi pote lamen fòt nan kokennchenn responsablite pran desten peyi a ak de bra. Manman lwa tout peyi rekonèt, dwa tout sitwayen ak sitwayèn alaronnbadè, kèlkeswa fanmi yo fèt ladan l, koulè po, sa yo, nivo edikasyon, kwayans, sansibilite politik, etk, san okenn limitasyon ni diskriminatnsyon pou yo ekzèse dwa sa, menm sa nou pa wè yo anpil fwa fè yo konplis akonplisman l nan lavi on seri moun, komsi sa te ekri nan liv lavi yo.

Men, sa anpil fwa nou pa janm rive realize seke okipe pòs enpòtan nan on peyi oubyen nan nenpòt ki kominote se pa on jwèt.

Konsa, moun ki pou on rezon oubyen pou on lòt santi l rele pou l fè sa oubyen sèlman gen anvi fè sa, depi byen bònè bezwen bonjan akonpayman anviwònman koté l grandi a ou non, men li vle sèvi ak reprezante, tankou on dwa sabre l genyen akon devwa kominotè pou akonpaye l.

Lè w deside w ou vote on lòt sitwayen pou reprezante w, san w pa konnen otomatikman gen on delegasyon oubyen pasasyon pouvwa ki fèt.

Pou l di l on lòt jan, se di w di rès sosyete, l pa kwè nan okenn lòt moun pou reprezante ke moun sa.

Se li ki modè l sitwayen nou vle pou dirije nou. Li se pi bon modèl sitwayen nou pwodui. Se pi bon sitwayen yo genyen. E pou nou pwouve lemond antye sa nou chwazi l kom anbasadè nou tout kote pandan on peryòd tan detèmine.

Kidonk, ou menm ki konnen w pa kanpe sou anyen, ki pa gen anyen ni nan kè w ni nan tèt ou pou peyi w oubyen pou kominote, plas ou pa la, pa pwoche. La pa la w.

Se vre se dwa w pou reve tounen sa l vle, men avan pran inisyativ pou w antre nan jwèt koken yo rele politik la, asire tout dèt ou menm longè epi w w byen nan tèt. Sinon foli pouvwa ap touye w.

Architecte Jean-Camille Etienne, Master.en Gestion & Politique de l’ Environnement.