octobre 16, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Se pa vini w ki pou sove w

1 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Sa poko rive w ou byen deside w ou pral on kote, ou fin pwomèt w’ap vini, ou byen prepare w pou w vini, ou gentan nan wout pou w vini, epi san w pa konn pou ki rezon ou pa vini. Tout sa w fè ou pa ka vini. Lè w wè w pa ka vini tout bon vre, ou di bon, si m pa ka vini m’ap voye. Epi w pa jwen anyen menm pou w ta bay zòt voye pou ou.Tout sa w eseye sa pa mache.

­
Lè sa a, ou move w, ou fache, ou santi w ta kraze, ou ta brize. Ou di se pa jou chans ou. Ou anvi touye tèt ou. Ou move w fache, ou monstre ou kontrarye. Men se aprè w realize, se bonzanj ou ki t’ap pwoteje w ki fè w pat vini.

Ebyen, jou sa, nan moman sa, nan ka sa, pou rezon, pou moun sa ki te fin konprann li bon sou ou, li pral pase sou ou, li pral mete pye sou kou w, li t’ap kase kou w :  » Se pa vini w ki sove w »

Architecte Jean-Camille Etienne, Master en Gestion & Politique de l’ Environnement.