octobre 18, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Fil lanmou m ak je zegwi kè w

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tankou bisantnè endepandans nou nou p’ap janm selebre
Tankou ekspozisyon inivèsèl sou Estime nou nou gagote
Tankou endepandans nou nou pa janm sispann pase anba pye,
Avni lajenès nou ipoteke,
Tankou Pòtoprens ki tounen on gwo repiblik bidonvil au fatra tout kalte, menm fatra moun,
Tankou tèt mòn nou yo ki fin dekale,
Plèn nou yo ki pa pwodui manje,
Tankou Sitadèl ak Palè Sansousi ki pa janm retore,
Tankou palè ak palman k’ap degaje odè tèlman yo pou ak vòlè ak kòwonpi,
Tankou konsyans politisyen nou yo ki deranje san l pa janm ka repare,
Tankou kannòt Ayiti k’ap pran dlo san l pa gen pèsonn ki pou sove l,
Tankou timoun lamizè pote paran yo ale,
Ki lage san fanmi, san zanvi, san avni,
Tankou tan ki ale ki p’ap retounen,
Tankou zwazo move tan kraze nich li,
Enfin, tankou pa reklame lòt anyen ke lanmou w,
Se konsa bobin fil lanmou m nan men w,
W’ap rale, w’ap detire
Pou w wè si l ta antre nan toubote je zegwi kè w.
Mwen limen balèn mwen jete dlo,
Ni pou sa m wè, ni pou sa m pa wè,
Mwen priye tout sen,
Menm sendenden,
Mwen tounen pi gwo kretyen,
Men poukisa fil lanmou pa janm ka pase pre je segwi kè w?
Éske se bouje laèn ki bouje
Oubyen pou mwen l pat janm egziste?

Architecte Jean-Camille ETIENNE, Master en Gestion & Poltique de l’ Environnement.