octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Kowonaviris se yon menas reyèl pou nou tout…

3 min read

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /srv/disk5/3553831/www/letoutauplurielmagazine.com/wp-content/themes/newsphere/inc/hooks/hook-single-header.php on line 67
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Genyen anviwon 30 moun ke gouvènman dominiken mete an obsèvasyon. Sa vle di moun sa yo gen anpil posiblite pou yo gen viris la lan systèm yo…. Men, chif la gendwa 300 jiska 3000 mil moun ki enfekte deja paske gouvènman pa janm bay pèp tout verite… Menmjan kantite moun ki enfekte , ki mouri lan maladi sa pajanm pran lari lan mond lan…

Viris sa pran ant 7 jou jiska 21 jou anvan sentom yo parèt sou moun.. Sa vle di nou gen dwa genyenl pandan ke nou poko santi anyen..

Pèp ayisyen! Mwen konnen ke nou pa syantifik, nou toujou sou plezi epi nou kwè ke tout sa blan an di se verite…. Menm vle nou konnen tou ke blan an se enmi deklare nou menm, nasyon nwaa…..

Nou lan yon guè byolojik.. Sesa kowonaviris la ye, yon guè byolojik… Guè byolojik vle di se moun yap touye san gwo zam fann fwa ke nou abitye wè yo… Men èske nou konnen ke yon viris se yon gwo zam li ye? Si nou pat konnen sa, jodia mwen di nou sa.. Yon viris se yon zam e se anndan laboratwa tout viris sòti, e gen anpil kòb ki toujou depanse pou kreye nenpòt viris la… Mesye gouvènman gwo peyi yo toujou kreye viris pou touye moun, paske yo estime ke gen twòp moun kap viv sou tèa….. Kantite moun kap viv sou tèa se anviwon 8 milya li ye….

Kòm nou menm pèp ayisyen, nou se yon pèp ki lage pou kont nou… Sa vle di noupa gen gouvènman kap panse pou nou, nenpòt bagay kapab rive nou san pwoblèm paske noupa gen sekou d moun nou chwazi kipou defann enterè nou.. Olye ke yo defann nou se kòb yap fè sou do nou pandan ke nou lan gwo soufrans gwo mizè….

Mwen konnen ke anpil lan nou se poul blanch nou manje chak jou, gen lan nou se chak dimanch nou ka pran yon ti bagay… Mwen konn manjel tou ak fanmim… Sam vle nou konnen an se yon verite li ye, pifò poul blanch sa yo se kay vwazen yo sòti… E si mechan yo deside enjekte/mete viris la anndan poul yap vann nou voye ba nou? Èske nou imajine konbyen lan nou menm kap mouri? Lè nou konnen ke nou pa prepare pou viris la kise yon guè byolojik….. Mwen vle pou nou pridan fas ak gwo guè sa… Piga nou janm bliye ke Kowonaviris kreye depi lan la 1980-81 pou touye moun e yo t di se lan lane 2020 ke yo tap mete li deyò … E sesa ki fèt vre.

Fè: Gouvènman Chinwa a di  » Pagen yon grenn nijeryen kap viv La Chine ki enfekte »… Sa vle di systèm iminite nwa fò anpil..

Mwen menm mwen di : » Pèp nwaa se pitit byolojik Bon Dye li ye… Sa vle di systèm iminitè li fò anpil. Men, douvan tout viris gen prevasyon kipou fèt… »

Donk men kisa nap fè kòm prevasyon paske prevansyon pi enpòtan ke tretman…

4 pat lalwa, 2 sytwon, 8 ons sywo myèl, 4 ons Rhum.. Melanje yo ansanm(blende yo). Epi bwè yon gwo kiyè maten,midi, swa. Bay timoun piti yo yon ti kiyè twa fwa pa jou tou..

Bwè dlo anvan nou bwè sywoa, epi bwè anpil dlo pandan jounen an.

Toujou lave men nou ak dlo pwòp (dlo trete, dlo bouyi), dezenfekte kay nou chak jou tou..

Ekri pa: Romane Désir, Chèf redaktè jounal LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE/Consultant.

email:romanedesir119@gmail.com

Follow Romane Désir71 on Instagram.

Tout dwa rezève, 27 Fevriye 2020