octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

UPAD atansyon pa kapon mèt je seliksiveye kò

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kowonavirus

Moun Desdunes lè nou di desdunes nou vlé palé de tout blok ki fè pati bouk desdunes nan, depi Descahos jis rivé nan Hauteur d’Acceuil, san konté tout lòt lokalite yo prété atansyon ak mesaj sa, épi fèl pase nan tout komin nan.

Kowonavirus la ap ravaje tou pa tou nan mond lan, pa gen yon péyi sou la tè ki pwotéjé kont viris. Si la li poko rivé an ayiti men, atensyon pakapon . Pou tèt sa branch ki gen jé louvri sou

zafè las anté nan UPAD la ap fè yon séyans pou enfòmé ak louvri jé popilasyon an nan lidé pou sansibilizé tout moun sou viris sa kap paniké mond lan, avèk ki prékosyon nou dwé pran pou pwotéjé tèt nou. Tankou pawòl la di : « Konésans se richès. » Samedi kap 7 Mars Nan ane 2020 an, dévan legliz katolik la nap tann Tout moun alaronn badè ke ou abite nan bouk la ke ou abite nan lokalite yo Upad ap tann tout moun Desdunes

dizè nan maten 10:00 pou vini tandé 2 teknisyen nan UPAD kap bay bon jan enfòmasyon sou kisa yon moun dwé fè nan ninpòt sitiyasyon li ta yé. Pa fè néglijans, paské enfòmasyon sa yo ka ede w sové la vi w, oubyen lavi yon fanmi w ak yon pwoche ou.

7 Mars 2020, dizé nan maten, randévou an pa lòt koté, se dévan légliz katolik Desdunes nan nap tann tout moun. Se yon mesaj ke UPAD voyé pou kominoté ya. #UPAD

Upad se nou nou se Upad

Nòt soti an bamen komite ekzekitif Upad

Harry Espoir Michel Pour Le Tout Au Pluriel Magazine socio Culturel
espoirharrymichel@gmail.com