octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Covid-19, kisa leta ayisyen ap fè?

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Èske leta ayisyen ap ba nou enfòmasyon sou viris sa ki rele Kowona a tout bon ?

Èskel depiste moun ki lan tout depatman ak seksyon kominal yo?

Konbyen moun ki enfekte ak konbyen ki sispèk, èske leta a di nou sa?

Enfòmasyon se pouvwa, fòk leta a di nou kisa kap fèt paske yon bout enfòmasyon ka sove vi yon pakèt moun…

Èske leta mete pèsonèl medikal lan tout rantre depatman nou yo pou teste moun kap rantre ak moun kap sòti?

Lè nou nan tèt leta nou tounen manman ak papa tout moun kil nan yon peyi, sa vle di se nou ki pou pwoteje yo….

Kote meri yo? Èske yo pa fè pati leta a? Si wi, se pou yo kòmanse bay sèvis ak tout seksyon kominal yo….

Poukisa leta pa mete ajanl nan tout radyo ak televizyon ki pou prepare pèp la, ki pou edikel sou zafè kowona viris sa? Fòk nou panse ak zòn rekile yo wi paske tout moun se moun.

Ignorans nou seli kap touye nou, an nou kite inyorans deyò, retire pèp nou an nan inyoorans tou paske depi yon pèp ignoran oubyen sòt sa vle di se menm jan an dirijanl yo ye tou… An nou pwouve tèt nou ak rès mond lan ke nou sivilize….

Fòk leta pran responblitel pou tout moun ki pa gen ijans apati d 08 tè pm rete lakay yo jiskaske yo kontwole viris…

Piga nou janm bliye ke yon espri pap janm pote solisyon ak pwoblèm nou, se moun kap toujou pote solisyon yo pou nou.. An nou pwoteje tout moun lan peyi dAyiti…

Mouche leta! Aktive trezò piblik la pou ede pèp la lan moman kriz sa, boujwazi peyim mete kòb disponib pou ede pèp la pa konte sou èd lòt peyi ni mande yo paske se nou ki pou fè pou tèt nou..

Romane Désir, redaktè an chèf LTP MAGAZINE.

email:romanedesir119@gmail.com

Tout dwa rezève, 23 Mas 2020

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOU SE ZYEW AK ZÒRÈY OU.