octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Covid-19/Covid-19! Se yon zam byolojik li ye, se moun ki kreyel. Fòk nou chache konnen kijan pou nou eliminel…

1 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Covid-19/Covid-19!

Se yon zam byolojik li ye, se moun ki kreyel. Fòk nou chache konnen kijan pou nou eliminel…

An natande nou jwenn kijan pou nou eliminel , an nou pran prekosyon…

Lave men nou souvan ak savon e dlo trete ou byen dlo ki gen klowòks..

Gagari dlo sèl tiyèd ak vinèg oubyen jenjanm maten e swa.

Bwè anpil dlo, mete sitwon lan dlo nap bwè tou…

Bwè te cho tankou jenjanm ak kanèl. Mete piman lan manje nou tou paske viris la pè chalè.

Pa bay la men , pa bo moun ak bay akolad..

Rete lakay nou epi respekte sa leta peyi nou di..

Se pou nou rete solidè youn ak lòt..

Solèy nou bon anpil, pran ben solèy le maten d 7 tè am a 9 è am..

Toujou dezenfekte lakay nou ak zòn nou…

Piga nou janm bliye ke se mèt kò ki veye kò..

Si nou pran prekosyon tout bon vre nap rive diminye dega viris sa ka fè lan peyi dAyiti….

Mèsi pou kolaborasyon nou….

Romane Désir, rdt en chef LTP MAGAZINE.

email: romanedesir119@gmail.c

Tout dwa rezève,26 Mas 2020.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOU SE ZYEW AK ZORÈY OU.