octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Poukisa depi kèk tan nou vle parèt pi espesyal nan pòl ki pa bon an pase tout nasyon frè m ak sè m yo?

M di nou sa deja, m pa gen pwoblèm ak pèsonn ki ap fè lago kache ak viris lan. Bon kisa ki te Covid-19 lan! Yon ti bagay tèlman piti menm je paka wè l!
Bon n pa pè machin ak moto, katouch ki ap tire tout lasentjounen, gwo pil fatra… Se pa ti sa nou pa kapab wè an nou ta pè!

Men banm di nou ankò, eske nou gen ren pou n ap jere kadav pa santèn, pa milye?
Sa se zafè otorite!
Pa gen pwoblèm ! Eske w konn ki doulè sa kapab bay pou w ap tande 5 – 10 moun ou konnen ap tonbe yon sèl kou menm antere ou pa kapab antere yo. Moun sa yo kapab manman w, papa w _ Frè w, sè w _ madanm oubyen mari w _ Bon zanmi w, mennaj ou _ e menm pitit ou paske nou se yon nasyon ki vag nou pa konn ki konplikasyon sante jenn nou yo genyen… E li kapab oumenm tou. Donk se sa pou nou pè, alò nou ap konnen pou n pran tout prekosyon nesesè pou n pwoteje tèt nou ak lòt moun.

M konnen genyen anpil nan nou ki ap di kite mele n ak lòt moun… se youn nan konpòtman ki fè Ayiti kote l ye an toujou… Men m ap di w lòt moun sa zafè l pa mele w la, se li ki kapab pwazon pou koupe trip ou… Nou wè l deja ak sa k ap pase nan kèk zòn m pa vle site non yo la kounye an; nan vwazinaj nou.

Otorite yo di nou gen 20 ka toujou, men eske w konnen si nou te gen mwayen teste vre, si te gen mizanplas ki fèt nou te kapab wè menm 00 gentan kole dèyè 20 an? Nonm prof Michel S. t ap pale an nan 20? Pou m mande pou li sèlman.

M pa konn ki enterè egzat yon moun genyen nan kite nou ap mache al ranmase maladi, ni al karese ak mouche lanmò; menm si san blag m konnen enterè yo kapab anpil.

Men enterè pa Elizabeth Jolicoeur se wè nou rete AN VI, AN SANTE. Se sa ki fè m pap janm sispann rele dèyè nou paske jan m ap gade nou, sa m ap li nou ap ekri

Elizabeth Jolicoeur
elizabethjoliccouermi@gmail.com

Tous droits réservés 4/4/2020/

Le Tout Au pluriel magazine Socio Culturel nous sommes VOS YEUX ET VOS OREILLES