octobre 19, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

M vle adrese m ak sila yo ki konprann yo se met latè.
M vle adrese m a tout dirijan, endistriyèl, elit entèlektyèl, patwona, sektè prive bizbis, sosyete sivil ak popilasyon an an jeneral. Nou rive nan on pwen kote sistèm peze souse on bagay yo rele sosyete deside enpoze on mòd lavi sou tout fas latè, e si w ta deside pa obeyi avé yo, ou deja pa ladan. Wi, pandan plisyé syék on gwoup mafye degize an moun debyen rive etabli on sistém peze spuse, eksplwatasyon, diskriminasyon tout kalte, rayisans, mechanste, gwotanta, avaris. On sistém si w pa chwazi antre ladan l tankou zonbi, ou kondane pou w pa anyen oubyen pou w mouri. Sou pretéks pwogré syantifik, devlopman ekonomik, koneksyon sosyal oubyen globalizasyon, nou sakrifye tout bagay, masakre moun pa pil ak pa pakèt, maspinen lanati, nou detwi pwòp anviwònman kote n ap viv epi choute tout nou rete kom valé. Nou tèlman vin materyalis, opòtinis au aferis, reyisit tounen pou nou sinonim akimilasyon lajan, byen, richès, laglwa ak pouvwa nan nepòt ki kondisyon.
Danje a iminan, ann sispann wè pwofi ekonimik, pouvwa ak laglwa kom veritab mobil ak objektif chak ki aksyon nou poze. Menm lè se ta nou menm ki ta envante viris sa jis pou kreye panik, sa vle di ankò nan pwòp enterè, sa ki pou tout moun ki moun tout bon vre ensanse e sinik, sa rive twò lwen. M panse li lè li tan pou n realize, plan sa p’ap mache, il échwe. Kite m mande n on bagay: sou ki baz nou awoje tèt nou dwa kontwòl esklizif limanite? Se Bondye ki nan nou dwa lavi ak lanmò sou moun linda, jis nou panse nou ka deside kiyès ki dwe mouri ak kiyés ki merite viv?
Pwoblèm limanite ap konfwonte jounen jodi a, se pa twòp ki genyen sou latè, men pito laèn, mechanste, anbisyon, obsesyon pou lajan, laglwa ak pouvwa, absans lanmou, mank fratènite ak charite, awogans, diskriminasyon ak mepri ant yon ak lòt ak pou anviwònman.

Pou m fini m vle di nou, si n konprann se ak kout zam tout kalte, chimik ak byolojik nou vle detwi limanite, non kisa m ap di la, on nan limanite, pati nou pa vle a, ki deranje nou an, ebyen nou nan e. N’ap byen sezi wè nou fouye twou nou epi se nou menm ki tonbe ladann ankò, paske m plis ke sèten, menm jan nou gen dye pa nou, pandan on tan nou t’ap mache koupe, rache au touye nan non li toupatou, ebyen gen on Bondye pou jis ak inosan. Wi on Bondye ki anlè nou tout ak tout bagay k’ap veye sou pitit li yo.

Kmi-Lingus
Tous droits réservés 5/4/2020/
Le Tout Au pluriel magazine Socio Culturel ! nous sommes VOS YEUX ET VOS OREILLES