octobre 25, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Ann aprann pandan nou konfine pou n kapab sòti pi tòp

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Jodi an mwen pral pale nou de yon plant nou te konn voye vann lòtbò anpil nan tan pase. Anvan yo te konn jis vin bwote, aprè nou fin lib, yo te konn achte nan men nou. Yo sèvi ak li anpil nan endistri yo pou yo fè pafen sitou. M ap fè efò pou m pa ekri twòp paske gen moun ki plenyen.

VETIVER
VETIVÈ

Pou latè
1e- bagay Vetivè fè, li kenbe tè an pou dlo pa bwote l ale.
2e-bagay, li kenbe tè an imid, sa vle di li rann li bon pou plant ak lòt espès viv.
3e-Li ede lite kont polisyon e menm pwoteje plant yo kont kèk maladi. Li se Yon bon ensektisid natirèl. Granmoun yo konn mete rasin lan nan danre yo pou mit pa al ladan l.

Konstriksyon
Aprè sa vétivè sèvi nan konstriksyon kay moun ki ap viv a lakanpay ak nan dekorasyon pou yo tou. Se avèk li yo te konn kouvri kay yo. Jiskounye an gen kote kay kouvri ak li toujou. Se tout Yon bèl dekorasyon pou kay ki bò lanmè. Medsen tradisyonèl Kiben yo fè kay yo fè terapi ak li tou.

Medsin/terapi
Vetivè se Yon gwo majò medisinal. Se rasin lan yo itilize. Pou evite twòp dega ak moun ki kapab al pran san avi Yon medsen, m pap di twòp.

Lwil Vetivè
Lwil Vetivè se Yon bon ajan <relaxant> li très <apezan>. Se Yon gwo <antidepresè>, se Yon majè <antiseptik>, Yon jeneral <depiratif>.

Lè w santi w fatige, epwize, depresif, anksyete ak fini ak ou, se Yon bon ajan delivrans. Menmsi ou pa kapab dòmi, li ap rezoud pwoblèm sa a.
1- Ou kapab pran Yon masaj ak li.
2- Si w pa jwenn moun ki pou ba w masaj la ou kapab jis pase l sou ou. Sitou masaye vizaj ou, kou w, men w yo ak pye w yo.
3- Ou kapab fè mèch pou w limen ak li
4- Mete kèk gout nan dlo w ap benyen.
5- Mete Yon bouchon nan jis 3 onz dlo, vide atè nan chanm ou epi pase mòp sou li pou l kapab simaye épi fèmen pòt chanm lan.
6- Mete kèk bouchon nan Yon boutèy ou ka flite, pou flite chanm ou ak biwo w detanzantan.

Yo itilize lwil lan pou trete kèk pwoblèm sante tankou: varices, phlébite, oeudème, hémorroïdes, aménorrhée.

Li bon anpil pou aparèy irinè, entestinal. Li fè pankreya fonksyone kòrèk, très efikas pou pran swen kèk pwoblèm kadyak.

《M fè nou konn enpòtans li, men silvouplè pa itilize l pou anndan nou san nou pa genyen Yon bon espesyalis sante ki ap swiv nou》

Lwil Vetivè enpòtan anpil pou jere kèk pwoblèm po tankou bouton ak lòt lezyon… blese moun pran nan raze, elatriye.
<Pa plede mache nan solèy lè nou fin sèvi ak Vetivè sou po nou.>

Tout enfòmasyon sa yo ak anpil anpil lòt sou Vetivè disponib sou entènèt lan ak kèk liv ki trete pwopriete plant yo.

Elizabeth Jolicoeur

Si w bezwen Yon bon lwil konplè Vetivè 《 ALEDE Tout en 1 Vétiver》
Yon bon krèm vizaj, Yon bon krèm po, Yon bon savon, gel… Ki fèt ak Vétiver.
Se ekri m kounye an sou nimewo WhatsApp sa a: +509 3718 1034

La redaction de LTP
+50933264662
admin@letoutauplurielmagazine.com

Tous droits réservés, 19 Avril 2020.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.