octobre 23, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

KOWONAVIRIS ki gen ti non jwèt li Kovid-19 se tankou dis Plè kite tonbe nan peyi lejip kote wa Farawon te reye..,

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Se yon Pandemi ki pi rèd ke yon pwazon.
Li ka fèw sispann respire pouw pèdi tt bon sans ou, bon finalman
Ki lè nap sispann transpire poun panse ak avni nou?
Maladi sa fè nou paka viv tankou moun,
Pa gen lespwa ditou menm pou timoun.
Kowona se grip, gòj grate, fyèv ki egal ak omaj
O Bondye eske se nou sèlman kòm Pèp ki konn ap vann move imaj?

O denm!
Jounen jodi a se yon sèl vèb kap konjige pa tou bò ki se lanmò,
Yon maladi ki sòti pou fini ak chak kretyen tribòpabò.
Gen moun ki dil son fenomèn sosyal,
Gen lòt ki di tou nou nan dènye jou nou,
Anpil moun wè bagay la tankou kanibal
Pou fason moun ap tonbe devan je nou.
Chak jou se rèl, chak segonn se kè kase,
Pa gen ni bon ni bèl akoz tt moun nan menm panye.
Oufff!!! Ki lanfè ki pi di ke sa?
Ki doulè ki pi rèd ke sa?
Lè wap mouri san antere e menm pouri san Bondye,
Lèw nan lavi ou pa pwoteje se nan bat je ou wèw ale.
Kowona fè nou pèdi sans nou menm lè nou etidye Syans,
Ka a sanble depase lasyans akoz nou manke fè pridans.
Kowonaviris se yon maladi moun ka pran fasil nan fwote ak moun,
Viris la tèlman gwo li riske rantre byen fasil sou tt moun.
Mond lan an defayans,
Kowona sanble vle fè chak Moun an Jeneral kap viv pa janm bliye ke li te yon sikonstans.

Lave men nou,
Pa manyen tounen nou,
Pa mete men nan je nou, pandan nap pwoteje
figi nou.
Yon maladi tankou kowonaviris bay anpil kè kase paskel se yon viris.
Finalman
Ki moun ki ka kwè, ki moun ki te espere ak fenomèn sa?
Kiyès ki pa pè, kiyès ki te konnen pwoblèm san solisyon sa?
Rete lakay ou,
Gade distans ou,
Siw malad pran wout lopital,
Swiv konsiy yo pou denmen pou pa viktim mal.
O Ayiti cheri jiskparezan ou se youn nan peyi ki mwens enfekte, ou se youn nan Peyi yo ka nou genyen yo toujou doute.
Nou pa gen lopital, men nou gen doktè
Nou toujou wè bagay yo mal e poutan nou pa janm pè.

Nan sikonstans sa pa mande nou si nap viv mande nou pito si nou egziste,
Pa mande nou poun sispann viv mande nou pito poun kontinye lite.
Prevansyon pa kapon,
Respekte prensip yo pou pa nan won.
Menm ke gen maladi pa mande nou poun detwi,
Menm ke pa gen lanmou nou dwe kwè nan konstwi.
Swiv konsèy otorite yo,
Gade tèt ou pou yon demen miyò,
Swiv konsèy lasante yo
Kenbe kòw pou evite lanmò.

Respire!!!
Transpire!!!
Ekspire!!!
Kontinye lite!!!

Nisson DUMERAND
Dedin/AYITI

34070297/43704445
nissondumerand@yahoo.fr

Tous droits réservés, 28 Avril 2020.

*LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE, NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES*