octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

POZISYON AIDH SOU ILTIMATÒM MINIS JISTIS LA, MET. LUCMANE DELILLE KONSÈNAN VILAJ DE DYE

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

KOMINIKE DE PRÈS

Potòprens, 28 avril 2020

POZISYON AIDH SOU ILTIMATÒM MINIS JISTIS LA, MET. LUCMANE DELILLE KONSÈNAN VILAJ DE DYE

*Aksyon Entènasyonal Dwa Moun (AIDH)* pa favorab ak Iltimatòm Minis Jistis la ki mande  pou Moun ki konnen yo pa nan gang vilaj de Dye gen 3 jou (72 zè) pou yo kité espas la, paské gen yon operasyon misklé ki pral fét nan vilaj la.

AIDH konstate nan deklarasyon sa, Minis Jistis la pasé anba pye dwa fondamantal popilasyon vilaj de Dye ya, an patikilye Moun ki pi défavorize yo. Minis Jistis la pa menm prepare abri pwoviswa pou moun yo ka loje pandan moman operasyon sa.

AIDH pwofite menm okasyon sa pou raple Minis Jistis la, Mèt. Lucmane Delille, Konstitisyon Ayisyèn 1987 la nan atik 22 di « Leta rekonèt tout sitwayen gen dwa a yon lojman desan, edikasyon, alimantasyon e sekirite sosyal ».
Deklarasyon Inivesèl Dwa Moun nan atik 25 di  » se dwa chak Moun pou’l gen ase mwayen pou’l bay tèt li ak fanmi li tout kalité swen nesesè tankou manje, rad, lojman, swen medikal ak tout lòt sevis sosyal ki nesesè. Se dwa chak Moun pou li gen yo api pou ka maladi, lanmò, vyéyes, nenpòt lòt ka oswa sikonstans kalamite ki ta vin fè Moun nan pèdi mwayen’l te genyen pou’l viv.

AIDH ap sipote tout operasyon byen planifye kap respekte dwa fondamantal popilasyon an e ki pap bay viktim kolateral.

Pou fini, AIDH panse jan Minis Jistis la pran desizyon pou elimine bandi nan vilaj de Dyé yo, menm motivasyon sa dwe manifeste pou tout lòt zòn ki gen bandi kap teworize popilasyon an.

Reginald ATUS
Kòdonatè AIDH

Tel: 509-37070339

E-mail : aidhhaiti@yahoo.com

29 Avril 2020.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.