octobre 16, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

MONCASH: ENFÒMASYON OU DWE KONNEN SOU DEBOUSMAN GOUVÈNMAN AN

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

AVI ENPÒTAN

Gouvènman an chwazi sèvis MONCASH nou an pou akonpanye popilasyon an nan moman kriz Kowonaviris sa. Digicel vle toujou ka pote kontribisyon li tout fason sa posib, e Moncash se yon zouti ki ka pèmèt fè debousman yo pi rapid e an plis sekirite.

Jodi 30 Avril la, pwosesis dekèsman an kòmanse. Men nou vle klarifye, se pa tout depo yo k ap fèt yon sèl kou. Gouvènman an idantifye yon premye lis 22,888 moun k ap resevwa montan pa yo nan dat 30 Avril sa.

Debousman yo ap fèt gradyèlman, e benefisyè yo ap enfòme lè dekèsman ap fèt pou yo.

Otorite yo ap fè anons lan ofisyèlman. Nou menm nan MonCash, n ap alète chak benefisyè tou aprè depo a fin fèt ak yon konfimasyon SMS.

Pa bliye, lè w ap resevwa SMS sa a, ou pral wè se MONCASH ki voye l pou ou. Pa gen ankenn lòt nimewo ki pral voye mesaj sa pou ou. Si ou wè se yon nimewo òdinè ki di w pami benefisyè yo, inyore mesaj la.

Pa bliye, lè w ap resevwa SMS sa a, ou pral wè se MONCASH ki voye l pou ou. Pa gen ankenn lòt nimewo ki pral voye mesaj sa pou ou. Si ou wè se yon nimewo òdinè ki di w pami benefisyè yo, inyore mesaj la.

Voye jete tout lòt mesaj oubyen apèl ki ta vle fè w kwè ke w benefisye lajan an, ke w dwe antre yon kòd pou w jwenn li. Lajan w ap resevwa a, ou p ap bezwen lòt kòd pou w jwenn li. Lè ou fin resevwa konfimasyon SMS la, annik ou ka gade balans ou ak *202*41*kòdsekrèa# a epi wè montan lajan an sou kont ou.

Nap enfòme tout kliyantèl nou an ke lis benefisyè yo ap sòti nan gouvènman a. Digicel pa enplike nan miz an plas lis sa yo.

Nou vle presize tou ke menm yon moun ki poko gen kont Moncash ka sou lis yo a. Men si ou poko gen kont, n ap kontakte w pou enfòme w pa SMS, e ou ka louvri kont ou fasilman ak kòd *202# la. Si ou bezwen asistans, ou ka toujou rele nan 202 a tou.

Enfòmasyon Itil

1- Si w poko gen kont Moncash, w ap annik fè *202# epi swiv enstriksyon yo pou w enskri;

3- Si w bezwen konnen ki kote ki gen yon ajan MONCASH ki pi pre w konpoze *212# epi swiv enstriksyon yo oswa itilize aplikasyon MonCash la;

3- Si w bezwen konnen ki kote ki gen yon ajan MONCASH ki pi pre w konpoze *212# epi swiv enstriksyon yo oswa itilize aplikasyon MonCash la;

4- Si w bezwen verifye balans ou konpoze *202*41*kòdsekrèa#.

Rete vijilan !

#LaveMenW

#MeteMaskou

1 Mai 2020.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.