octobre 25, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

NOU DWE LEVE WVA NOU KONT DISKRIMASYON KAP FÈT NAN BANK YO NAN PAYI A.

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kisa ki yon bank? Yon bank se yon kote moun fè tranzaksyon finansyè tankou depoze laja, retire lajan elatriye. Lèw mete lajan nan yon bank se pou yon sèl rezon paske ou pa vle kenbel lakay ou pou’w pa atire volè sou ou ak pou plis sekirite men jan bagay afè nan peyi ayiti genlè pito nou kenbe lajan nou lakay nou.

Ou ta dwe gen foul otorisasyon e san limit pou retire lajan’w lèw vle san difficile men malerezman nan peyi ayiti bagay yo fèt yon lòt fason. Lè wal depoze lajan se avèk bwa ouvè yo pran’l nan men’w, men lè pou’w retire’l se toujou yon kalamite sitou si se $Dalo America ou bezwen.

ALA TRAKA PAPA POU TIPÈP SA LAP SOUFRI NAN TOUT SANS.

Gen yon diskriminasyon kap fèt nan bank yo ou pa jan’m tande pyès moun pale de sa kòmsi yo konplis ou byen yo avèg se yon bagay mwen gen dimal poum kwèl, men helas! C’est la réalité.

Yon sous kèm fè konfians rakontem ke li te depoze $3000 us nan yon bank nan capital la, li gen yon pwoblem lal fè retrè $2000 us nan kòb li te depoze a ,yo fèl konnen yo pap paka bali $2000 se $500 sèlman yo ka bali, Lèl poze kesyon poukisa? Yo fè’l konnen bank lan pa gen $DOLA American.

Hmmmmm! Ki jan de bank , bank sa ye men’m?

Li kontinye poul dim se sak fè moun ki gen biwo tranfè yo, anpil fwa yon kon’n gen pwoblem pou yo pay benefisyè yo an dola american. Pandan setan bank yo enpoze yo pou yo peye benefisyè ki vin’n chache transfè jan yo prefer’l, epi bank yo men’m lè ajan biwo tranfè yo vin’n chache lajan yo pa jan’m vle bayo sifizaman $US yo bezwen an. men lè nèg ki gen gwo biznis yo vin’n retire $US yo pa gen limit.

Lè map pale de « L’HEURE EST À LA RÉVOLTE » se jan de revolisyon sa yo map pale a.

Nou paka kite pratik sa yo ap kontinye nan peyi a konpatriot mwen yo ouvè je nou, nou pa dwe dakò ak fòmil sa yo, nou tout se moun nou dwe gen men’m dwa nou paka nan pwòp peyi nou pou nap sibi diskrinasyon. Yon sèvis nan yon bank dwe egal pou tout moun, nou dwe jwen men tretman , tout klas dwe jwen men’m sèvis. lè a rive pou nou denonse mòd koripsyon sa yo nan peyi a . Si nou vle chanje sistèm nan vre tout sa yo ladanl.
Antouka pawòl pale, pawòl konpra’nn destin nou nan men nou nan deside eske bagay yo ka kontinye konsa.

L’heure est à la rèvolte.
GM!
Tous droits réservés, 2 Mai 2020.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.