octobre 19, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

KRIFA kise:(Kri Fanm Ayisyen) yon òganizasyon k ap defan n dwa fanm ak tifi, ki gen nan tèt li Madanm Guerline Résidor; renouvle atachman l ak dosye asèlman seksyèl ki opoze mesye Yves Jean-Bart oubyen (Dadou) ak ti medam ki nan lekòl foutbòl kwadèboukè a !!!

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Aprè dènye nòt pou laprès ke li te fè soti nan jou samdi 2 me ki sot pase a, « KRIFA » ki se yon òganizasyon k ap travay pou respè dwa fanm ak tifi rankontre laprès jounen mèkredi 13 me 2020 an pou l denonse tout manèv tèt chat ke mesye Yves Jean-Bart, ke anpil moun konnen sou non (Dadou) ap fè pou kase dosye akizasyon asèlman seksyèl sou ti medam ki nan lekòl foutbòl ki baze nan komin kwadèboukè a k ap peze sou do l, e tou pwofite pete yon gwo rèl anmweyyy pou mande mouche Dadou bay demisyon l nan tèt federayon foutbòl ayisyen an, yon fason pou li pa rive itilize lajan ak privilèj Federayon an nan dosye sa a; kidonk nan itilize avoka federayon an ak bay lajan pou fè lòbi pou li, epi mete l disponib pou lajistis ayisyen yon mannyè pou dosye a k ap fè wout li kòmsadwa.

Nan sousi pou òganizasyon an kontinye akonpaye jèn medam yo, li mete sou pye yon selil jiridik ak psikolojik pou ede medam yo jwen n bon jan asistans legal avèk konkou youn nan patnè l yo kise: O.P.C ki vle di: ofis pwoteksyon sitwayen ak sitwayèn; pandan l ap mande pou FIFA ak lòt òganizasyon lokal kou entènasyonal ki konsène, louvri yon ankèt prese prese sou dosye sa a.

Pou sa ki gen pou wè ak plent li te depoze kont x nan jou ki te 11 me 2020 an; Mèt avoka Rachelle Matthieu, ki se youn nan responsab dosye jiridik anndan « KRIFA » fè konnen, ke plent sa a se yon fwit davans ki fèt nan dosye a e se yon demach ke òganizasyon an pa pran serye.

Pou montre jèn medam yo kòman « KRIFA » ap kanpe dyanm avèk yo nan moman difisil sila, òganizasyon an ap repon n prezan nan okazyon prezidan Federayon Ayisyen Foutbòl la; mesye « Dadou » genyen pou l prezante douvan pakè kwadèboukè, nan jou jedi k ap 14 me 2020 an.

Aristhène René; pour Le Tout au Pluriel Magazine !!!

14 Mai 2020.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE! NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.