octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

FÈT MANMAN SE PREMYE FÈT NAN LISTWA LIMANITE

4 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

FÈT MANMAN

ekri pou’l ede’n konprann evennman jodia kise : *Fèt manman*

Fèt manman se premye fèt nan limanite , 1653 lane anvan Jezikri payen yo te konn fêté REHIA SALVATORIAS ki vle di « mère des Dieux » manman tout dye yo nan la Grèce antik. Yon vrè kretyen pa ta dwe fêté fèt sila a, paske li makonnen ak anpil doktri’n satanik ke m pap ka fi’n eksplike nou pou editoryal la pa twò long pou lektè yo. Men map fè yon ti rale tou piti konsènan sa Aristote ki te viv anvan Jezikri ekri konsènan lofrann yo te konn ofri kòm kado bay REHIA SALVATORIAS ki se Èzili Danthor manman tout dye yo. 1)lansan
2)sèpan
3)sakrifis zidòl ak bèt e tan dòt ankò.
Fèt manman an se yon fèt anyèl ki selebre nan onè manman yo nan anpil peyi. Nan okazyon sa a, timoun yo ofri anpil kado bay manman yo, pen, flè oswa objè ke yo te fè nan lekòl la oswa nan kay la.

Se te nan dat 24 Me, 1950 fèt sa te ofisyèl pa prezidan Dumarsais Estimé ki te pibliye yon lwa sou jou manman an. Se te Dat selebrasyon an ki te etabli pou dènye Dimanch nan mwa Me ( ou premye Dimanch nan mwa de jen ki se ta va dat fèt Lapannkòt la ta tonbe an menm tan. Fèt manman an ki gen orijin payen, yon kretyen yo pa ta dwe selebre evènman sa a ditou pou eta li te ye, men malerezman Vatikan te pran yon desizyon pou’l te krisyanize tout fèt ki fè gwo eko sou planèt la, se nan kontèks sa ki fè fêt manman vi’n tounen yon fèt Kretyen.

Orijin fèt Manman an te tounen nan selebrasyon pou onore Rhéa, yo te konsidere kòm manman plizyè dye, nan peyi la Grès antik ak L’ÉGYPTE antik.
Nan ane 1559 rive 1600 , premye kretyen Katolik nan Angletè te chwazi yon jou pou onore Mari, ki se manman Kris la, sètènman enspire pa jou ferye payen an. Pa yon lòd relijye, selebrasyon an te pwolonje pou enkli tout manman yo.
Nan kòmansman ane 1900 yo, anpil peyi te adopte jou manman an.
Jodi a, Lafrans , Lalmay , L’Itali ak kèk peyi an Afrik tankou Burkina Faso, Sénégal, Repiblik Santafrikèn, Soudan, Togo, Benen, Kongo, Kamewoun oswa Madagascar selebre Jou manman an nan dènye dimanch la nan mwa me nan ane sa yo lè dimanch sa a kowenside ak fèt Lapannkòt, si fèt la ranvwaye nan premye Dimanch la nan mwa jen.

Si nan Bib la – nan tou de tèstaman yo nan (Detewonòm 5.16 ak Efezyen 6.2), ki mande pou nou onore paran nou yo, pa gen okenn lòd ki di se fòk gen yon jou espesyal pou sa.
Li Klè nan kalite pwoblèm yo te jwenn nan lèt sa nan Women yo, nan chapit(14) katòz .

Women 14: 5-8
5 Sa fè yon diferans ant jou; yon lòt moun konsidere yo tout egal. Se pou tout moun gen yon kondanasyon konplè nan tèt yo. 6 Moun ki fè distenksyon ant jou yo fè sa pou Seyè a. Moun ki manje tout manje a, li manje pou Seyè a, paske li bay Bondye gras. Moun ki pa manje, se manje Seyè a li ye, li bay Bondye lwanj li. Li piplis
Women 14: 22-23
22 Kenbe lafwa sa a ke ou gen pou tèt ou devan Bondye. Benediksyon pou moun ki pa kondannen tèt li nan sa li apwouve! 23 Men, moun ki gen dout sou sa li manje, li kondane paske li pa aji avèk konviksyon. Tout sa ki pa pwodwi yon kondanasyon se peche.
Antanke kretyen, nou ta dwe konplètman konvenki ke nou ap fè sa Bondye vle nou fè. Si nou chwazi pou selebre jou manman an paske nou pa wè anyen mal avèk li, konsyans nou yo pa blese e nou pa peche. Si, sepandan, selebrasyon an ale kont konsyans nou an, Lè sa a, li pa bon apwopriye li. Yon lòt bò, si youn pa selebre jou manman an oswa nenpòt ki lòt jou ferye pou yon rezon..

Annou fè menm bagay la pou nou konkli ke 5yèm nan 10 kòmandman yo te bay Moyiz envite nou onore paran nou yo ak paròl sa, se pa sèlman yon jou nan ane a men jouk nan fen jou yo sou Latè!
Egzòd 20:12
; (Respekte papa ou ak manman ou pou ou ka viv lontan nan peyi Seyè a, Bondye nou an, ap ban nou an) .

Polycarpe Le Grand Zephir
TOUT DWA REZÈVE,LE 31/5/2020/
LETOUTAUPLURIEL MG.
NOU SE ZYEW AK ZÒRÈY OU.