octobre 17, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LESLY ELIODOR JOSEPH
depi senlwi dinò pou ltp!!!

Mwen menm Joseph
LOUIS

( Ti Louis)
Mwen pa yon bandi.

Mwen pa yon bandi, Chèf la.
Ban m yon ti chans souple
pou m idantifye m.
Se nan mache m sòti,
m sot achte lèt pou pitit mwen.
Chèf la, pa tire m, tanpri!
Kite m idantifye m.
Mwen INOSAN!
Mwen 100% inosan.
Pa aji ak kòlè, tanpri, Chèf la.
Reflechi!

Pow!

Ou tire m nan tèt, pa vre?
Lanati gen pou li jije w.
Ou s on mechan! Ou s on lach!
Ou sasinen m gwo solèy midi
nan mitan lari, ou lote m pami bandi.
Ayayay! Kou a di!
Ou pike fanmi m,
Ou fè madanm mwen kriye san,
Ou fè Bebe m bwè san
nan plas lèt, ou malonnèt, monchè.
Mwen pa yon bandi, Bandi!
Ou konnen byen kote bandi yo ye.
Bandi yo toupatou, yo nan antouraj ou.
Bandi, ou menm sekirize bandi.
Mwen pa yon bandi.

Mwen se yon Enjenyè enfòmatik,
Mwen se yon kad nan mistè afè sosyal.
Anvantou mwen se yon chofè taksi moto.
Nou ta etone tande sa a!
Wi Enjenyè a, Black look se yon brasè.
Mwen brase pou m bouske lavi
Mwen brase
Pou mwen pa nan di mèsi toutan.
Mwen se papa yon fanmiy,
Mwen pa yon bandi.
Bandi, ou touye yon inosan
Yon gason vanyan.
Ou touye, mwen menm, Ti Louis
Mouton an, moun tout moun lan,
Black frechè…
Men ou pa touye yon bandi, Bandi.

Pandan m ap travèse
kite madanm mwen, pitit mwen,
zanmi m yo, moun m kite lekòl ansanm
ake m yo, fanmi m yo…
M ap fè yon ti pale ak konsyans ou, bandi.
Si ou pa t bandi, bandi, aprè ou fin fizye m
Lè w rive lakay ou fòk ou ta fizye tèt ou.
Paske ou touye inosan de men balan.
Ala w lach!

Polisye bandi,
Poukisa nou fè pitit mwen sa?
Pouki sa nou fè madan m mwen sa?
Ou fè m mal, ou fè fanmi m mal,
Ou fè zanmi m yo mal.
Ou pa ta ka gaspiye m konsa.
Ou touye m, ou touye madanm mwen,
Ou touye pitit mwen,
Ou sasinen tout yon jenès
Ki sòti nan pwovens
ki vin chache ti moso konesans
nan Pòtoprens.
Mwen pa yon bandi, bandi.

Jenès peyi m, mwen tonbe,
Nou pa leve, espwa p ap janm pouse.
Jodi a, se kou pa m pa m
Demen se va kou pa nou.
Laprès peyi m, bandi kouri ak mwen,
Nou pa denonse sa,
Sou pretèks nou pa t konnen m.
Se nòmal pou nou pa t konnen m
Paske m pa yon bandi.
JISTIS peyi m,
Kote polisye ki sasinen m lan?
Ki bò l ye?
Li nan penitansye?
Oswa li nan Palè?
Di m!

M ale ak regrè!

Otè Zicky

TOUT DWA REZÈVE,LE/2/6/2020/
LE TOUT AU PLURIEL
NOU SE ZYEW AK ZÒRÈY OU.