Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Jour : 8 juin 2020

1 min read

Selon infòmasyon ki rive jwen nou nan sal redaksyon jounal le tout au pluriel Ansyen kòmandan komisarya Hinche la, Enspektè...

2 min read

Diferans ant saj selon diksyonè ak saj selon Dye, YAHVEH Sabaoth (4e pub.) Lè saj daprè diksyonè a tande yon...