octobre 16, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

KRIFA renouvle angajmanl pou l goumen pou dwa tout fanm ak tifi respekte.

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Depi plis pase sèt mwa, moun ap fè fas ak yon gwo kriz sanitè koz pandemi kowona viris la. Sa ki lakoz lekòl, legliz, faktori, fwontyè ak anpil lòt sektè te oblije fèmen. Sitiyasyon sa vin lage plis moun nan chomaj ak mizè.

Nan sa ki gen pou wè ak dwa moun , kriz sanitè mondyal sa mete kategori ki pi vilnerab yo nan sitiyasyon ki pi difisil toujou. Nou vle pale de migran yo, andikape yo, e sitou fanm ak tifi ki te deja maginalize nan sosyete a. Pandan peryòd konfinman an, to vyolans sou fanm ak tifi an pa sispann ogmante.

Fas ak yon sitiyasyon konsa e moman kote yap pale de dekonfinman, KRI FANM AYITI (KRIFZ ), ki se yon òganizasyon k ap defann dwa fanm ak tifi estime li enpòtan poul lanse yon kanpay sansibilizasyon pou mande moun yo pou pa bese le bra, gad yon fason pou evite yon dezyèm vag.

Nan moman dekonfinman ki koumanse jodi ak ouvèti ayeropò Toussaint Louverture an, KRIFA pran dispozisyon pou l distribye kit kovid-19 bay tout èks detni nan prizon sivil fanm Kabarè.

KRIFA estime avèk arive konpatriyòt nou yo ki ap soti nan peyi ki enfekte tankou Lèzetazini, li esansyèl pou pèp ayisyen rete vigilan poun ka kwape pandemi an.

Se sak fè, KRIFA, ap fè yon semèn ap fè sansibilizasyon poul raple moun yo pou respekte jès baryè yo tankou de pa distans, lave men epi pote mask. Dekonfinman ki tanmen jodi a pa vle maladi a disparèt. KRIFA mande fòk gen gwo sansibilizasyon ki fèt nan sans sa pou pèp la ka toujou rete sou pingal. Sinon, nou ka oblije rekonfine jan sa rive nan kèk vil nan lòt peyi tankou Lachin. Alòske nou konnen ant peyi lòk ak de mwa konfinman ki sot pase yo sa lakòz lavi chè sitou ak dola kap vale tèren.

KRIfA ap pwofite okazyon sa poul di kowona pa bay baryè lib pou vyolasyon dwa moun. Nap mande leta a, pandan lap dekonfine a poul bay popilasyon ayisyèn moso sekirite poul ka sòti al chèchè lavi. Paske lè pa gen yon klima sekirite , dwa moun sitou: Dwa à la vi , à la sekirite, à la libre sikilasyon pa garanti. KRIFA pwofite mande lajistis fè travay li poul mete men sou tout bandi san fwa ni lwa kap simen laperèz kay popilasyon an. Nap dil tou nou pa bliye dosye Yves Jean Bart, nap tann rezilta ankèt li sou dosye a. Paske fòk tout fanm ak tifi ki ta viktim nan dosye sila jwenn jistis.

KRIFA vle pwofite tribine sa poul eksprime solidarite l ak Sofa ki ap pran brimad anba men gwo ponyèt nan pouvwa a. Nap di Sofa li pa poukont li. KRIFA avèl.

Kowona bannou yon lòt chans pou nou ini nou. Paske se ansanm nap kap kwape maladi a. Nan solidarite pandan nap pwoteje moun ki pi fragil yo sitou granmoun, timoun ak sila yo ki soufri lòt maladi.

KRIFA renouvle angajmanl pou l goumen pou dwa tout fanm ak tifi respekte.

Ansanm nap kwape pandemi kowona viris la.

GUERLYNE RESIDOR
COORNNATRICE GÉNÉRAL10,MON REPOS CAREFOUR,HAITI
telephone 50929450040
krifanmayiti@gmail.com

Redaksyon Ltp!!!
Le/30/06/2020/
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU.