octobre 23, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

SOUF LAVI SOUFLE APRE ANMÒ LANMOU

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kote veye lanmou ap chante,
souf lavi kontinyen fè laviwonndede.
Se li k ta ka li, Lavi.
Manzè genyen ase pasyans
pou li pran swen maleng lanmò
lanmou kite ni nan kò ni nan lespri.
Pinga n janm bliye di lavi, mèsi!
Konsa tou,
lè lanmou kanpe an delenkan,
se pou n genyen ase kouray
pou n sa di l vouzan pou li. (Pòz)

Pran sans nou, anmoure,
pou nou byen souse
eksperyans lavi.
Sispann mande zonbi lanmou
padon, gras, mizèrikòd.
Renmen ak pitye se pwazon,
se pandezon. (Pòz)

Kote wout lanmou bout,
se la lavi mete pye l nan dlo.
Zafè nou,
si nou rann lanm nan lavalas remò,
nwaye ak lanmou nan lanmò.
Krèm lavi pa janm pèdi souf
menm apre lanmò lanmou. (Pòz)

Sispann mache priye sen
pou nou fè wè lanmou dèfen.
Nan fòse lanmou,
lanmou vivi deja fouye fòs nou,
Bawon ap desènen
plak onè merite pou nou
kòm ekselan enbete. (Pòz)

Kale je nou byen louvri
pou n suiv lavi, viv lavi,
di viv lavi.
Lanmou mechan,
Lavi gen kran.
Lanmou nan lavi,
Lavi donnen lanmou.
Zafè lanmou lè l ale,
Lavi va ponn on lòt kalte,
Li se manman lanmou. (Pòz)

Nan pwen echèk ki kab efase
rèv nan planmen pèsonn
ki ekri nan liy kè moun
ki genyen konviksyon. (Pòz)

•Tout rèv se zam, tout zam pa rèv.

•Rèv ki zam se zèv rèv bay nesans.

•Desten pa lamàn, li pa kout chans.

•Gwòs rèv nou byen gwòs
pou n sa anfante zam nou. (Pòz)

Lè Ti Djo oswa Ti Janèt
oze fè n tounen tòchon pou lanmou,
pinga n ni kriye ni tiye ni vanje,
Okontrè,
Se pou n grenpe sou zepòl lavi,
gade lespwa je nan je,
bay vizyon liy
pou l tete lang lorizon. (Pòz)

Pa kite pyès madigra byen maske fè n abandonnen rèv
sou chimen pikan.
Se sou terasman pikan menm
rèv jèmen, pran fòs ak donnen. (Pòz)

Zafè nou,
si n pran lanmou pou wa,
lavi pou sankoutcha;
On jou, fewosite lanmou
va pran ni zo ni vyann,
trennen kadav kò nou
nan simityè. (Pòz)

•Zafè nou,
si n pè pike kole
anba gouyad alanvè lavi di.
•Zafè nou,
si n pran nan kout sapatonn lanmou.
•Zafè nou,
si n pito rete esklav li,
lanmou, olye nou sèvitè lavi.
On jou s anba tonèl twèl
nou va pare lapli mòn sitadèl
pou enbesilite.
•zafè nou (…) (Pòz)

Lanmou se ti frè kriminèl.
Li akouche aksyon l
menm jan l plenn emosyon.
Si lanmou pa t lyon,
menm pou tante
fè kè lakilti plezi,
talan ak bote
Jinou Mondezi
ta ekspoze nan mize enfini
lanmizè fini.

Lavoum pou ou lanmou! (Pòz)

Zafè nou,
si n pa t konnen lanmou
te enbesil; enbesilite lanmou
akouple ak gwayilite n
akouche kansè,
krèv kè mennen n anba tè. (Pòz)

Malè pou mafrezi
ki di lanmou se paradi.
Pa di m pa di n sa:
lanmou fòse ak santiman fose
se fòselye ki fouye fòs inyorans. (Pòz)

Anmoure, lè n kriye
pou lanmò lanmou toutan,
lavi dèyè pyafe n;
lè n kase rido dèfen lanmou,
soulechan,
lavi dèyè kwafe n. (Pòz)

Pa janm fè je wouj,
pou lanmou k sote limyè wouj;
dèy pou lanmou k mouri
se koulè wouj.
Lavi gen revèy,
mèvèy lavi
se rete tann limyè vè. (Pòz)

Zafè nou,
si n ap dolote yon lanmou
ki deja dekapote
nan kalote lavi byen lote.
On jou,
nan djige lonbray renmen,
nan regle zetwal nan syèl
pou lanmou k nan koma
bonnèt solèy va chavire,
griye gwo nanm lespri,
badijonnen pòpyè ak lasi
gwo lanjounen. (Pòz)

M ale!
sonje m te di nou sa a.

Camoëns Daniel (Zicky)
Ekriven, Dizè, Konpozitè,
Anbasadè Kreyòl Ayisyen

Tel: (509) 3755 36 90/ 43489836
E-mail: camvensleya02@gmail.com

Tout Dwa Rezève
6/07/2020/
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOU SE ZYEW AK ZÒRÈY OU.