octobre 19, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Kòman nou kapab genyen yon Ayiti san restavèk?

1 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

FONDASYON JOCELYNE JEAN-LOUIS ROBIN DI BONJOU AYITI (GRAN DEDIN LATIBONIT)
FONDASYON AN AP OU VÈ PÒT LI
A PATI MWA DESANM 2020 AN.

Kòman nou kapab
genyen yon Ayiti san restavèk?

Nan objektif pou nou kapab ede Sila yo ki plis meprize (majinalize) Nan soyete ayisyèn nan. Ebyen jan manman lwa peyi a mande saa soti nan A pou jouk rive nan Z Fondasyon an respekte l nan tout nivo. Se konsa, Fondasyon Jocelyne Jean-Louis Robin genyen yon rekonesans legal.

Tout moun dwe jwenn plas yo nan sisyete a, pou sa fèt nou dwe kòmanse avèk timoun yo ki se avni peyi a. Se pou tèt sa Fondasyon Jocelyne Jean-Louis Robin vini pou ede:
Objektif Fondasyon an Jan règleman entèn Nan mande sa nan atik 4 la, se ede timoun ki san sekou yo ak sila ki san fanmi yo.
Nan atik 6 la, Fondasyon Jocelyne Jean-Louis Robin deja pare pou li fè entèvansyon nan plizyè domèn tankou: Nan ledikasyon, Nan kilti, sante, espò, anviwonnman ak lagrikilti.
Nan atik 12 la, Fondasyon Jocelyne Jean-Louis Robin bezwen tout moun daprè fondatris la ki se anmenm tan prizidant lan, kowòdonatè jeneral la Chackenson RACINE ak konsiltan an Kervens ROMEUS, ak Fondasyon Jocelyne Jean-Louis Robin nou tout gen plas nan sosyete a…

LE/O7/2020/
SAL REDAKSYON LTP!!!
TOUT DWA REZÈVE
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOU SE ZYEW AK ZÒRÈY OU.