octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Jodia map prezante nou LEGLIZ KATOLIK ki se pwazon vyolan pou nou.

4 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nou bliye si legliz katolik te aranje yo pou nou pat moun.
Sete gras ak papa nasyon an DESALIN kite batay kont sa.

Se legliz katolik kite beni lesklavaj epi se yo kite otè entèlektyèl _kòd_ _nwa_ a, yon kòd ki byen chapante ki te manke ekstèmine ras nwa a.

Legliz katolik « c’est l’endroit des criminels »
nou pa toujou wè lè gen koudeta, lè nèg pran pouvwa sou san epi se yo ki pou chante TE DEUM pou pouvwa sal yo.

Nou pa remake ke gato wòz EL RANCHO a se yo ki te nwayo briganday sa, yo asosye yo ak gouvènnman nan sousi pou akonpli misyon loksidan an konfye yo an; fini ak nou kòm pèp.

Dans les cavernes , se kote yo genyen pou yo fè krim pa yo, tòtire moun, fè deal yo, fè pedofili ak òji.

Pi gwo mal nou genyen se lafrans ki jete « le clergé »
Nou menm nou ranmasel, se koz sa kifè yo fini ak nou.

Nou pa konnen legliz katolik se otè entelektyèl masak papa nasyon an…
se yo menm ki te premye konspire ak Yayou, Gerin, Petion ak Christophe pou te touye DESALIN paske papa nasyon an nan konstitisyon enperyalis 20 ME 1805 lan li te di legliz pa ladanl, poutan moun sa yo te gentan vize isit pou te syeje anès mafya vatikan .

Nou bliye pil dega legliz katolik fè nan mond lan ak dosye kwazad la…
yo te konn al touye les infidels!
Yo te konn fèl nan non BONDYE ak le PAPE.

Nou bliye legliz katolik te nan konplo a an 1983 pou te kreye virus SIDA.
Menm yo menm te aksyonè nan gwo endistri kap fabrike kapòt an EUROPE pou te pwoteje yo epi voye misyonè al evanjelize an AFRIQUE ak yon BIB pou ekstèmine nou.

Nou bliye se nan non Bondye yo te brile GALiLLÉ paske li te fè yon apwòch syantifik…
Anpil gwo _savan_ ak _filozòf_ te blije mawon pou yo pat brile yo akoz dogmatis ak entolerans ki te tabli twònn li.

Jounen jodia menm legliz sa ap vin ranse, yo fè yon sèl ak pouvwa sa pou fini ak peyi a.

Legliz katolik se legliz mafya , se zouti pouvwa an plas la genyen pou fini ak pèp la.

Yo vini isit, kounya dim ki wòl kongregasyon yo an?
kisa li itil kominote a?
nan ki aktivite li ride moun?
apre piye, mete moun pil sou pil pou zonbifye epi ranmase kòb, kisa anplis yo fè ki kontribiye nan avansman nou?

lekòl katolik yo tèt nèg
mès yo pa gratis
inivèsite yo se fyèl pete.

Swivan konvansyon kite kreye lekòl kongreganis yo, yo pat dwe voye timoun tounen pou kòb, eske se sak fèt?

kongregasyon yo fòme yon pakèt moun egoyis ki pral fòme egoyis.

Pi gwo lanfè pèp la se paske se kolon an ki kontwole edikasyon nou, nou panse yo ta pral ba nou yon bon bon?
F.I.C . fout nou yon bann ouvraj ki fè timoun yo egoyis, poukisa yo pa anseye lekòl aprantisaj koperativ olye selektif sa?
Depi timoun yo fout nou yon kesyon Bouki ak malis , tout timoun vle leve tankou ti malis, sa rann yon pakèt grenn 5 nan sosyete a.
Bouki se yon nonm ki onèt li ye.

Pa bliye religyon katolik sa se ennemiw li ye, se sak fè bib yo ba nou an yo mandew pou renmen ennmi ou.

menm legliz katolik sa tap fè kanpay pou Michel Martelly epi yap vin pran pòz moralite yo nan konbat Masimadi …
lèw plante kawòt, ou te espere jwenn zorany?

se menm legliz katolik sa ki inifye li ak potestan kise zouti CIA pou fini ak kilti nou.

Kounya mwen prete mo sa yo poum dekri nou kèk aspè:

1- Pè katolik ap resevwa alokasyon chak mwa nan men LETA depi 1860 tandike lari Pòtoprens e lòt vil nan peyi a plen ak fatra.

2-Enstitisyon katolik yo (lekol, lopital etc..) pa peye leta taks, tandike yap resevwa tè gratis ak sibvansyon annyèl nan men leta

3-Lekol kay Frè se tèt nèg.
Frè a la rantre pou twazyen segondè nan Saint Louis Gonzague se 30 mil goud (preske 2 mwa salè yon polisye) yo pap peye leta yon pyas nan taks.

4- yon chanm nan lopital katolik Saint François de Sales se 3 mil goud pa jou, san konte kòb operasyon ak medikaman… yo p’ap peye leta yon pyas nan taks

5- LEGLIZ katolik gen franchiz dwanyè
Anpil nan prelat yo gen machin OFISYÈL
Y’ap Sikile ak vit tente, yo enplike nan rantre tout kalite bagay ilegal nan peyi a.

6- Legliz an Ayiti ke’l protestan ke’l katolik toujou ap mennen kanpay Devanjelizasyon
Yo pa janm gen nan pwogram yo ,kanpay alfabetiszasyon ak rebwazman
yo telman vle kraze kilti a, yo few kwè ke se VODOU ki ran ayiti POV

7- pa gen Okenn enstitsyon nan mond lan ki finanse VODOU
Vodouyizan pa kwe nan sinistre Li kwè nan travay
8- si wap manje TCHAKO AK DIRI BOUL Se PA VODOU KI RESPONSAB
AVAN OU KRITIKE POZE TÈT OU VRÈ KESYON YO.

Jodia mwen prezante nou legliz katolik kise yon asosyasyon mafya ak kriminèl, gade nap wè yo fòme yon bann moun san madam, san mari ak pitit epi nou panse yap gen charite vre…

Bann kriminèl!

Michel Saby.

22 Jiyè 2020

Le Tout Au Pluriel Magazin

Nou se zye ak zorey ou