octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Map fè yon ti analiz de lagè, lagè se yon aktivite rich yo òganize kont pòv yo.

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lèw panse ou mouri pou lapatri epi se pou endistri yo.

Nan yon gè, gayan yo se toujou bank ak gwo endistri kap fabrike gwo zam lou yo.

Mafya yo an aksyon, enperyalis yo se karanklou, « les blancs sont les pires et pures des charognards »

Fè yon ti gade pou wè, lè KANSÈ vin pran dimansyon sa yo vle fè li ye a, lap ranplase SIDA epi yap di lasyans pwogrese, yo jwenn remèd pou SIDA, lè sa tout moun pral bat bravo, yo kontwole lespri nou.

Yo rantre nan laboratwa fè zam chimik ak biyologik pou fè fòtin, Podyab malere…
Nan lagè kounya nèg pa fè pil makak ankò, se zam chimik ak biyolojik yo itilize.

OMS, ONU , FMI se rezo mafya ki fè NÈG planifye lagè, touye pil moun epi pran pòz yo jwenn lapè…
Rezon an se pou anrichi gwo laboratwa ki finanse yo an.
nou pa wè lamedsin telman pwogrese kounya pèsònn pa an bònn sante…
Nou konprann sa kap pase la!

Se enterè yo mafya sa yo ap defann, yo fin rich nan finanse ZAM epi lot tchyanpan.

Planèt la bouke ak blan yo, NÈG sa yo se KANSÈ, se desandan zanj dechu yo ye.

Nou menm pòv yo, yo pwograme nou pou al mouri pou vye enterè yo.

Michel SABY

LE/23/07/2020

TOUS DROITS RÉSERVÉS
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.