octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Potoprens alawonnbadè livre nèt nan ensalibrite

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Apa kounya depi 2 chen pipi potoprens inonde…
Dlo sal ak fatra tounen adrès!

Lontan nou te konn tande sete site solèy, site letènèl, matisan ak lòt zòn anba yo ki te konn nan kaskèt chinwa chak lè lapli tonbe, jounen jodia nap viv yon bagay san parèy kote dlo pote fatra ak labou tribòbabò.

Yon sitiyasyon ki agrave sikilasyon routyè a, izaje yo gen plis difikilte pou vake ak aktivite yo.

Yon sitiyasyon tou ki pote plis ka kontaminasyon ak viris epi lòt mikwòb yo.

Yon sitiyasyon ki degrade plis vizaj kiltirèl ak touristik peyi.

Apre chak ti farinay zòn metropolitènn lan ak lot zòn ki twouve li nan kè vi la, nou wè zòn yo bonbade ak fatra, dlo sal, labou elatriye…

Sa tris pou devan palè nasyonal ak channmas ke nou wè ki sal pase peny tidan, bwa vèna ak tijo, lali, babyòl, avni kristòf, avni Martin Luther King, riyèl bènn enpratikab apre nenpòt ti farinay lapli, sa tris anpil kote anpil otorite la epi nap degrade konsa…

Eske enstitisyon konsène yo pran responsablite yo?
SMCRS, MTPTC, LAMERI
eske ONG ki gen rapò ak yo fè priz an chaj, fòmasyon ak sansiblizasyon pou jere fatra epi jere kannal yo?
kisa medya di nan sa?
kote RTNH, ministè touris ak lakilti?

Eske Lameri disfonksyonèl oubyen se ti bouch pa gou li a ak SMCRS ki blije fè gen tout gagòt sa yo?

Kote MTPTC ye?
nou ka remake dejouranjou pòtoprens ap pi sal, pa gen kanalizasyon, pa gen kanivo, tout lò bagay ankò.

Selon travay rechèch kem te efektye sou sa:

1-daprè kèk enfòmasyon kem te rekeyi nan menm kèk moun; kannal yo bouche
kannal yo se kote bandi fè kay pou kache.

2-fenomènn alivyon an pa frape selman pwovens, zòn ki an altitid yo pote desann yon pakèt ranblè, ki kote yo ale?
Nou konnen byen!

3-MTPTC disfonksyonèl
DCPR pa janm deside yon jou pou di non yo pap travay nan kondisyon sa.

4-anpil moun bati nan wout dlo yo, sa vin rann dlo a chèche wout pal pou kòl

5-kote vwari lameri yo?
Ala premye sitwayen komin malpwop papa…
kote ANMA ye?
meri potoprens, petyonvil, site solèy ta dwe chita pale pou rezout kriz ensalibrite a, podyab…

Kote politik sa prale?
nou fini kòm pèp
kote lepèp menm?

nou chita manje, bwè sou malpwopte yo, lè nap bay adres, pil fatra tounen pwen pou repere moun.

Ala ti pèp teyat papa!

kilè nap sispann lòk peyi pou dosye pouvwa selman, kilè nap di non ak ensalibrite yo.

Fatra nan kòw
Bandi sòt nan kòw
pouvwa dechèpiyè nan kòw
legliz predatè nan kòw
kominote entènasyonal malfini nan kòw
opozisyon bout mamit nan kòw
Gang medyatik nan kòw
Nèg ki konn li fè plis ensalibrite
tout se ensalibrite

Ann goumen kont ensalibrite, ann leve vwa nou.

Michel Saby.

23 Jiyè 2020

Le Tout Au Pluriel Magazine

Tout dwa rezève

Nou se Zye ou ak zorey ou