octobre 20, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Konstitisyon 1987 la ak amannman pwoblèm li yo

5 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kisa konstitisyon ye? Li se tèks ki règlemante fonksyonnman sosyete a.
Lwa fondamantal ki detèmine fòm gouvenman an oubyen ki règlemante dwa politik yo ak dwa sitwayen yo Nan yon peyi …

Kisa Amannman ye?
Amannman an se modifikadyon ki fèt Nan yon pwojè lwa , swa pou change kek dispozisyon oubyen pou bay plis limyè(presizyon)…
.Objektif konstitisyon nou an:
1) Anpeche nou tounen Nan pouvwa pèsonèl
2) Proteje libète ak dwa pèp ayisyen an(atik 135.1)
3) Anpeche enstabilite konstitisyonèl(tit 13, atik 282 et suivant) tout sa yo konstitisyon an respekte yo nèt.
Apre referandòm 1987 la, yon nouvo konstitisyon koulye a enpoze l an Ayiti, an 1987, an favè yon nouvo epòk konstitisyonèl.

Nan defans elektè yo ki te fè espre chwazi yon mod detout dejwe, akòz evolisyon nan sosyete ayisyèn nan, nan tout dimansyon li yo, li ta dwe note ke nan 33 lane, nou te ka amande Konstitisyon an kat oswa senk fwa, pandan y ap respekte. seri orè a. Li pa san enterè, sepandan, yo sonje martyroloji li te soufri depi nan aplikasyon li . Soti nan 1987 jouk jounen jodi a, li te repete kadejak ak sibi de manipilasyon fòmèl:
a) abolisyon militè li, nan mwa jen 1988 apre koudeta kont prezidan Leslie Manigat;
b) rekiperasyon pasyèl li nan men Jeneral Prosper Avril ki te koupe apeprè trant atik paske, li te ensiste pou eksplike nan yon fason dekonsètan, yo te enkonpatib ak fòm gouvènman [mwen].  »
c)Li ta pral retabli antye li, kèk mwa pita pa prezidant Ertha Pascal Trouillot .

Nan plis pase de syèk, sèlman sis Konstitisyon te pase mwazi nan amannman konplè: 1846 nan 1859, 1860 ak 1866; 1879 senk fwa, 1880, 1883, 1884, 1885, 1886; 1918 an 1928; 1935 an 1939 ak nan 1944; 1964 an 1971; 1983 an 1985. Istwa anrejistre tou inisyativ ki fini, ki vle di ke yo te inisye yon pwosedi dapre nòm yo ak kalandriye ki prevwa nan zafè a, men san yo pat rive nan rezilta final la ki gen ladan adopsyon an, promulgation ak aplikasyon amannman yo. Chak tantativ (1892, 1898, 1910, 1913, 1916) prezante yon enterè espesifik, menm jan ak konsiderasyon sibstans ki nan pwopozisyon yo kòm enkonvenyans yo pwosedi ki te mennen nan inanite . Ka anrejistre nan 1913 se patikilyèman revele nan enfliyans ekstèn ki kapab afekte kou a nan pwosedi yo.

Vreman vre, aplikasyon an nan pwosedi amannman an te kòmanse nan mwa septanm 2009 la te okipe yon pati nan aktyalite a apre inogirasyon nan 49yèm lejislati a nan chanm Depite a ak rive nan nouvo manm ki ranpli Sena a; ki pa te disfonksyonèl, men se sèlman jere ak difikilte pou satisfè kowòm nan 16 prezan. Sa kreye yon pwoblèm pou modifye Konstitisyon 1987 la, premye a seryezman leve soti vivan depi 33 lane. Nou se pwofesyonèl ak politik ki enterese nan deba a, men nou dwe sonje ke si nou te toujou ensiste sou lefèt ke li te dwe fet nan konfòmite strik ak Atik 282 yo, trase aplikasyon pwosedi nan amannman an.

Kidonk kiryozite entelektyèl nou an pouse nou egzamine, nan limyè dispozisyon konstitisyonèl yo, chans pou amannman 2011 la epi pou pote “parlementaires” yo reyalize ke nan yon peyi règ lalwa yo genyen anpil valè, respè pou lalwa a dwe gen priyorite sou enterè santimantal yo. ak pèsonèl.
Koz nilite li yo

1 ) deklarasyon revizyon ki te vote nan prese 14 Sèptanm 2009. Li pran fòm yon deklarasyon ki senp. Nan lwa palmantè, gen zak ki pa obligatwa ak zak obligatwa. Zak ki pa obligatwa yo se rezolisyon ak deklarasyon. Zak obligatwa yo se lwa ki pase pa palman an ak lòd nan Asanble Nasyonal la.
Anplis de sa, deklarasyon revizyon an te pran fòm yon « deklarasyon » senp ki pa yon lwa ki ta dwe voye bay Prezidan Repiblik la pou pwomilgasyon ak piblikasyon imedya. Lwa a obligatwa, deklarasyon an pa sa. Se konsa, palmantè yo 14 septanm, 2009 te ‘eksprime yon senp dezi ke konstitisyon 1987 dwe amande, men deklarasyon yo an pat efikas pou te devewouye konstitisyon an epi yo te mete an aksyon dispozitif ki nan Atik 283 nan. konstitisyon an ki bay: « Nan premye sesyon lejislati sa a, chanm nan rankontre kòm yon asanble konstityant pou Chita sou amannman ki pwopoze a »

2) yo vote konstitisyon amande nan 2011 nan yon sèl vèsyon Fransè , konsa, yo te fè amannman an fè nan yon sel direksyon ak yon sel vèsyon. Sesa ki konstitye yon vyolasyon nan atik 05 ki deklare « lang ofisyèl yo nan Repiblik la yo se: kreyòl ak franse. Tankou yon ka grav nilite!

3) piblikasyon nan Moniteur a nan mwa Oktòb 2009 Nan dat 6, tèks la ki pa koresponn ak sa ki te adopte pa de chanm yo sou 14 septanm 2009. Deklarasyon an te falsifye apre vòt la epi li se vèsyon korije amande a ki te pibliye nan Moniteur ki gen siyati yo ,nan Prezidan yo ak sekretè nan tou de chanm yo. Sa a parèt tankou yon falsifikatè nan ekri piblik la(faux en écriture public).
2) Atik 282 konstitisyon an pale de yon pwopozisyon pou revize konstitisyon pa branch egzekitif lan oubyen palman an. Sepandan, 4 septanm 2009, Egzekitif la te gen yon dokiman ki te prezante revizyon pwopozisyon revizyon li yo ak ki, globalman pran rekòmandasyon yo nan rapò a nan komisyon Moise la, yon sèl trè ke nou fòtman opoze nan tèks nou an « amannman pa akseptab » . dokimant Egzekitif la te transmèt nan palman an pa yon lèt kouvèti ki te siyen pa Prezidan Repiblik la ak Premye Minis la. Sepandan, li rive ke konstitisyon an pale de »pouvwa egzekitif » epi yo pa nan « Prezidan Repiblik la » oswa nan « Premye Minis », sa a enplike ke si nou konsidere ekspresyon « pouvwa egzekitif la » Stricto sensu, ke lèt la ki te transmèt revizyon yo pwopoze a Palman an te dwe kontresiyen non sèlman pa Premye Minis la, men tou pa tout Minis yo nèt ( principe de solidarité ministeriel en droit Administratif). Revizyon yo pwopoze a ta dwe sijè a nan deliberasyon nan Konsèy Minis yo, anvan transmisyon ofisyèl li yo nan palman an pou swivi ki nesesè yo. Minis yo ta siyen. Se pa te sa kite fèt ditou.Nou ka menm ka di ke pwosesis revizyon konstitisyonèl la pa te janm inisye Nan konsèy minis yo.

Emmanuel PRADIEU Normalien,Licensié en droit,communicateur sociale,secouriste, technicien en informatique…étudiant en maîtrise (ADM scolaire)
LE/27/07/2020/

TOUS DROITS RÉSERVÉS
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.