mer. Oct 21st, 2020

Yon ti parabòl ! Yon foumi konsyan

2 min read
Spread the love

This post has already been read 80 times!

Te gen yon nich foumi fou, tèt youn t’ap frape ak lòt, toupatou. Yon pakèt pran chimen lès, anpil lòt te pran chimen lwès, elatriye. Nan sila yo ki te pran wout nò yo, gen youn ki vin konsyan, epi ki di : << Gade eta m’ te ye, kòm mwen gen konnya konsyans, banm ede dabò sak’ te pran wout nò yo, epi aprè, lot chimen lwès, lès ak sid yo. >>

Dwol konsta !

Ankenn nan foumi ki te sou menm wout avè l’ yo pa asèpte l’ ; yo prefere fè konplo, yo tiye. Nich foumi ya tonbe plis nan konfizyon, y’ap monte, y’ap desann, tout kote yo pase, move van soufle sou yo, anfenn kont, yon pakèt foumi tèt dwat anvayi yo, mode yo toupatou, se lè sa yo vi n rann yo kont enpòtans sila ki te vle ede yo a, men tro ta.

Anpil lapli, anpil siklòn, montay tranble, lanmè dechennen, foumi ale foumi vini, plis pase 2 jou pase sou yo. Gen yon deuzyèm foumi fou, yo pran, yo rann li ankò konsyan, li kriye, li ranni, fwa sa, farin nan pa vin nan menm sak, paske move van yo toujou ap souffle, men lanmè a rete kalm. Pami yo konnya, gen nan yo timidman ki akonpaye l’, epi yo pran direksyon lwès, yo vire do bay lès, nò, sid. Men, majorite foumi yo ri yo, epi di yo : << Se foumi fou nou ye, ni ou menm tou, koman fè w di pa fou ! >>

Sila k’ komanse konsyan yo di : << Mwen dakò wi, men konnya tèt nou pa frape ankò, nou jis anvi ede ! Men ok si toutfwa ou panse se toutè nou ye ! >> Anpil van, anpil loray pral gronde, sila konsyan yo di : << Ke tout foumi ki dwe sove sove, epi sila yo ki dwe peri peri, saka la ka wè l’ ! >>

Haiti : Solèy tout nasyon yo
Kapital politik ak espirityèl mond lan

Evintz BRILLANT
le 31 juillet 2020
TOUS DROITS RÉSERVÉS
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES.

Facebook Comments

This post has already been read 80 times!

Partagez nos articles
0Shares

Supportez Nous

Translate »