octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

OMAJ A KONPÈ FILO MAPOU WA TONBE MEN FÈY YO TOUJOU LA, KONPÈ FILO AYITI PAP JANM BLIYE W.

1 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

yon jou pou w fèt yon jou pou w mouri
se lwa lavi a, nou tout gen pou pase pa lanmò, pa gen yon grenn moun ki kapap vyole lwa saa.

Mezanmi, konpè filo ale kite nou wi li ale,
se tout bon vre li ale, nasyon an pèdi yon gwo potorik gason
a la bagay dwòl se lanmò.

konpè filo wap toujou rete vivan nan lespwi nou, zèv ou yo pap janm efase
paske ou te batay anpil pou lavi te ka boujonnen nan lakou lakay men elas sa pa janm fèt jous kaske wale, wale kite nou.

konpè filo
sete yon jounalis angaje radyo intè,
konpè filo sete yon atis epi otè (krazelanfè avèk jesifra)
konpè filo te konn gou ekzil sou rejim krazezo divalye yo Nan lit pou chanje figi lakay kòm jounalis angaje.
konpè filo animatè emisyon kalfou(tele ginen)
konpè filo vwayaje pou loryan etènèl
sal redaksyon jounal LTP

LTP
koube li byen ba
devan gwo pye mapou sa ki tonbe jodia
ansanm nap di bon travès
avèk konpè filo..

LE/01/08/2020
EKRI PA
Harry Espoir MICHEL
harryespoirmichel@gmail.com
TELl:50948438136
TOUT DWA REZÈVE
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE
NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU.