octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

ÒGANIZASYON PÈP KAP LITE, OPL. bay pozisyon l sou konjonkti politik kap bwase bil:sosyete ayisyen an

6 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

nan Yon konferans pou Laprès /jou jedi kite
3 sektanm 2020 yan.

1- OPL konstate avèk anpil endiyasyon, avèk tou yon santiman revòl, pouvwa PHTK ki gen Prezidan Jovenel Moïse nan tèt li mete an mouvman depi kèk tan yon gwo machin kriminèl pou entimide militan ak dirijan politik, touye moun ki oze kritike deriv yo, zak malonèt y ap miltipliye toupatou nan peyi a, soutni ekzaksyon gang nan katye popilè yo pou tabli yon klima laperèz. Se yon vitès siperyè Prezidan Jovenel Moïse pase nan pwojè li genyen pou l kenbe pouvwa a pi lontan pase sa Konstitisyon an ak lalwa preskri.

2- Machin lanmò pouvwa Tèt Kale a derape suivan plan yo te tabli, apre gwo zotobre nan Leta a fin fasilite kreyasyon gang nan tout peyi a, afebli Polis Nasyonal la. Yo pèmèt gang nan zòn Kapital la òganize yo an federasyon pou yo ka itilize yo yon fason pi efikas kòm zouti represyon pou anpeche pèp la egzèse dwa demokratik li epi sèvi ak yo pi devan pou vòlò eleksyon yo vle òganize nan nenpòt ki kondisyon.

3- Objektif final alatèt Pouvwa Tèt Kale a se kenbe pouvwa a tout jan tout mannyè pou anpeche Lajistis rive sou yo pou fòse yo rann kont de zak malonèt yo fè nan jesyon zafè Leta a kit sou plan finansye kit sou plan vyolasyon dwa moun.

4- Semenn ki sot pase la a, zak kriminèl atoufè mete dlo nan je Moun nan tout kouch nan sosyete a. Li vin parèt aklè peyi a se yon gwo savann san mèt san gadyen. Lavi moun pa vle di anyen pou malfektè k ap simen dèy gran jounen san yo pa pè anyen.Timoun piti, fanm ansent, jèn moun, pwofesyonèl; nan katye moun zafè bon tankou nan bidonvil, kriminèl yo aji san fwa ni lwa. Otorite yo pa montre ankenn volonte reyèl pou bloke machin dezolasyon sa a.
Se nan kontèks sa a, vandredi 28 dawout nan aswè, yon Pèsonalite tankou Doktè Monferrier Dorval, batonye Lòd avoka Pòtoprens tonbe anba bal asasen ki t ap tann li an maskay nan rantre lakay li ki tou pre rezidans prive Prezidan Repiblik la, nan Pèlerin 5, kote ki sanse genyen pi gwo pwoteksyon nan tout peyi a.

5- Zak sasinay sa a soulve endiyasyon tout moun nan tout sektè. Otorite nan Leta a pa genyen ankenn eskiz. Okontrè, anpil konyensidans ki fasilite mouvman kriminèl yo lonje dwèt menm sou zotobre nan Leta a. Kòmsi sa pa t sifi, kòmsi tou zotobre nan Leta a ta vle maske krim nan epi detounen lespri moun, lendi aprèmidi 31 dawout, sanzatann gang nan  » Federasyon G9 an Fanmi ak Alye  » masakre plis pase sèz moun sou Bèlè espesyalman nan ri Maya san konte sila yo ki disparèt. Yo mete dife san gade dèyè nan kay malere, malerèz ki kouri al kanpe sou Channmas oubyen sou Fò Nasyonal.

6- OPL revòlte kont itilizasyon Pouvwa an plas la ap fè avèk gang yo pandan li ap destabilize enstitisyon Polis Nasyonal la ki sèl kò ame ofisyèl operasyonèl peyi a genyen. OPL kwè sosyete a dwe reyaji avèk vigè epi detèminasyon pou bloke machin lanmò a ki sou pant pou l pase pran tout moun.

7- Genyen anpil rezon pou sosyete a ranmase karaktè l epi pou pèp la monte drapo rezistans li.

*4 prensipal rezon esplike nesesite leve kanpe Jeneral la :*

1) Lè gen yon ekip moun nan tèt peyi a ki fè popilasyon an ap monte lesyèl pa do, fè moun defavorize yo vin 3 fwa pi pòv nan 3 dènye lane yo la a; fè pati kite peyi a vini sèl opsyon pou sila ki pa vle rete kokobe nan lamizè bò isit, Pèp Ayisyen gen dwa pou l deside ranvwaye ekip ki alatèt peyi a menm anvan lè.

2) Lè gen yon ekip moun nan tèt Leta a ki ta dwe dirije l nan enterè tout moun, poutan yo pa defann enterè Leta, yo pa defann enterè popilasyon an, se likide yo ap likide tout resous ak enstitisyon Leta a nan enterè pwòch yo, zanmi yo, tèt pa yo, Leta a vin pa itil pèp la anyen. Pèp la gen dwa pou mobilize tout fòs, tout resous, tout entèlijans li pou rache pouvwa a nan men moun sa yo k ap fè l sibi enjistis, k ap maljere enterè l.

3) Lè moun ki ap dirije Leta a bliye premye wòl yo se travay pou garanti sekirite pou tout moun nan sosyete a pou yo kapab mennen aktivite yo san difikilte; lè otorite yo bliye wòl yo se sanksyone tout moun ki ap vyole lalwa, ki ap fè sa k pa sa pou dezòganize sosyete a, poutan se ankouraje y ap ankouraje dezòd ak zak malonèt ki anpeche moun fonksyone kòm sa dwa, pèp la gen dwa pou l rele chal bare dèyè ekip moun sa yo, dezobeyi lòd yo pase, itilize tout mwayen demokratik pou pouse do yo deyò pouvwa Leta a.

4) Lè pèp la konstate pouvwa ki gen responsablite pou ankadre enstitisyon yo nan yon mannyè pou pèmèt yo jwe wòl yo, sèvi popilasyon an tankou sa fèt nan tout peyi òganize nan respè lalwa, poutan se destabilize, se detwi li ap detwi yo. Kon sa, li vin kreye enstabilite nan peyi a, li fè sistèm demokrasi ki ta dwe boujonnen vin parèt yon gwo risk pou dwa sekirite, dwa pwopriyete Ayisyen yo; lè popilasyon an reyalize otorite ki plase pou amenaje yon lavi miyò pou li chwazi rantre li nan lavi enposib pito, li vin yon devwa pou pèp la revòlte, pou l itilize tout estrateji ki posib pou kase chenn ki mare l yo

8- Devan tout konsiderasyon sa yo, OPL kwè apre Prezidan Jovenel fin trayi konfyans pèp Ayisyen ak yon pakèt fo pwomès; apre li fin gaspiye, detounen resous Leta ak patizan l yo, zanmi l yo; apre li fin jete enstitisyon Leta yo atè plat sou lagraba ; nan sitiyasyon latwoublay rejim PHTK ak Prezidan Jovenel Moïse lage peyi a jodi a, Pèp la dwe ansanm, nan kole zepòl youn ak lòt nan objektif pou konstwi yon fòs solid, leve kanpe toupatou pou frennen degringolad Ekip Tèt Kale a jete peyi a

9- Peyi ki di yo se zanmi Ayiti yo ak Òganizasyon entènasyonal k ap kore Jovenel Moïse yo dwe chèche konprann reyalite peyi d Ayiti a plis toujou. Jounen jodi a, pa genyen okenn mwayen pou eleksyon serye ki vize debloke sitiyasyon politik la kab rive fèt. Li teknikman enposib. Politikman ak sosyalman se mache dwat nan direksyon yon katastwòf. Sèl posiblite bon sans ak larezon endike nou se, nan respè limit tan Konstitisyon an fikse : 7 fevriye 2021 pou finisman manda prezidan an, reyalizasyon an granmoun nan lespri renmen pou peyi a, yon Akò politik ki amenaje yon Tranzisyon pasifik, san kas ant diferan aktè yo.

10- OPL envite tout sektè nan lavi nasyonal la kenbe fèm nan demach konsètasyon /rasanbleman ki kòmanse a pou rive mete devan pèp la Altènativ pou sòti peyi a nan mera li ye a. OPL pataje soufrans pèp nan katye popilè yo espesyalman nan Bèlè k ap reziste anba opresyon gang osèvis otorite nan pouvwa Tèt Kale / PHTK.

Laviktwa pa lwen.

Pèp k ap lite pa pèdi batay!

Viv Ayiti!!!

Edgard LEBLANC Fils
Kowòdonatè Jeneral.

LE 6 SEPTEMBRE 2020
Sal Redaksyon

LE TOUT AU PLURIEL. MAGAZINE.
NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU