octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Eske nap kite VOUDOU a antere? Eske nap kite enperyalis yo kraze eritaj sa?

1 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

kek jou map obsève, mwen wè VOUDOU a pran anpil pataswèl nan sosyete a.

Kote ministè lakilti?
Kote dirijan sektè Voudou a?

Depi digdantan NÈG enperyalis yo vle kraze VOUDOU a, se rezon sa kifè yo akiltire nou, yo fè nou jete sak nan san nou epi adopte pa yo.

Anpil gran lakou kraze
Gen lakou pratik yo neglije, rezon an se lamizè ki fè anpil kònòkòzò pati byen lwen ak konesans sakre sa, gen anpil ki mouri, sak tris lan, dirijan yo pa fè pepinyè nan VOUDOU an.

Si nou swiv nap wè, yo fè nou jete VOUDOU, fè nou kwè li se sòselri epi nou adopte MAÇONNERIE, AMORC ak lòt sektè.

Si nou swiv nap wè pa janm gen lekòl VOUDOU, pa gen yon tèt ansanm vre, yo pa fè pepinyè.

Si nou swiv nap wè lakilti pa fè anyen.
Kote koudyay, kanpech, boukman, chandel, RAM selman kap redi, anpil lòt pa egziste…
Poukisa nou fè sa?

Reveye nou paske VOUDOU a se patrimwann nou, se kòd lonbrik nou, pa kitel disparèt.

EKRI PA
Michel SABY.
26 SEPTEMBRE 2020
TOUT DWA REZÈVE

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU…