Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Lèt tou louvri pou Madam Odette Roy FOMBRUN.!

3 min read

Objè: Dye vivan pèp ayisyen an, Seyè Jean-Jacques Dessalines pat yon « tyran »!

Yo toujou di pi bon fason yo ka konstwi ou detwi yon sosyete se nan edikasyon y’ap bay moun kap grandi nan sosyete a. Nan peyi d’Ayiti zafè edikasyon te toujou gro koze, pandan plis 100 lane ou gen sou bout tè papa Dessalines lan, nou pànse ou pat janm gen chans li woman « génération la ronde yo, » tankou: Zoune chez sa nainnaine, « la famille des Pitit Caille », les dix hommes noirs d’Etzer Vilaire, « les Thazar de Fernand Hibbert », pou »w ta konpare movèz pratik yo tap dekri nan sosyete a ak liv istwa’w yo ki chaje manti nan trete Seyè Jean-Jacques Dessalines (Issa Tòya) de kriminèl, « de Tyran », poutan ou prezante mouche Bonaparte tankou gran jeneral fransè, men tout moun ki konn li wè Bonaparte tankou yon gran teworis ki tap touye pèp nwa.

Anplis ou menm rive prezante mouche Nicolas Ovando kòm yon gran solda espanyòl, poutan mouche sa se pi gro kriminèl, yon teworis ki rasanble premye abitan ki tap viv nan Ayiti kiskeya ou Bohio nan yon kay epi mete dife sou yo, malgre sa ou di mouche a te yon bon solda espanyòl, epi tout timoun ap etidye’ yon bagay feròs, tris konsa se tankou se nòmal.

Nan zafè detriksyon sosyete ayisyen lan,…leu nou tap li liv istwa ke mouche kolon yo te dikte’w la ou trete papa nasyon an » Seyè Jean-Jacques Dessalines (Issa Tòya) kòm kriminèl, de « tyran »,e se depi leu sa ou te konmanse detwi sosyete a, e ou pat janm gen kouraj denonse movèz pratik sosyete a, menm jan Justin Lherisôn, Fernand Hibbert ak Etzer Vilaire tap fèl. Kidonk ou se premye moun ki kôntribiye nan detwi sosyete sa sou tout fòm, paske ou tap travay pou kolon koz koulè po’w.

17 oktòb 1806- 17 oktòb 2020, aprè 214 lane, N’ap di’w Jean Jacques Dessalines pat yon « tyran », okontrè Dessalines se Bondye pèp ayisyen an, yon Geryè, yon imanis, yon nonm ki konn valè tout moun, yon Bondye ki gen lanmou ki swete pou tout moun viv byen, yon Dye ki pat jan dakò pou lòt moun kap vinn viv sou bout tè sa viv nan soufrans li te viv anba men kriminèl oksidantal fransè yo. Gen anpil gro savan tankou Hegels ak Karl Marx, wè nan Dessalines yon limyè mond lan pat janm konnen. Dessalines se Bondye e lap toujou rete Bondye.

Pou fini madam, wa exkize nou, si’ nou ekri’w an kreyòl, paske nou pa gen kapasite pou pale lang kolon an, paske depi aprè 17 oktòb 1806, moun tankouw yo te fè chwa pou trouble lespri nou pou’n pat konprann manti nou tap bay nan fason yo tap vyole dwa moun Dessalines te mande pou nou pèmèt yo viv byen sou bout tè Hayti a;  » Et ceux dont leur père sont en Afrique n’auront-ils donc rien ». Nou swete’w viv plis lane anko, pou’w ka wè chanjman moun nan mònn yo, pitit sòyèt yo, abitan, kokorat ak grapyay yo, e pou’w wè yon jou nan peyi d’Ayiti yon espas ki pwóp ak Polisye ak militè kanpe kap siveye estati « Dye vivan Seyè Jean Jacques Dessalines.

Kòm Dessalines se yon Dye ki gen konpasyon, l’ap padone’w pou kantite manti ou te ekri sou li e Nou swete’w repanti avan’w retounen lakay Ginen yo pou’w ka jwenn gras zansèt yo!

#operasyon2054

Pierre Motler St Jacques
Sovaj anraje kap chache libète ak frè ak sè’l yo.

Le 17 octobre 2020

TOUT DWA REZÈVE
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU…

You may have missed