octobre 25, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Byen sezi, epi konprann kriz Ayiti a !

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Jou pou jou, dat pou dat !

C’etait la réflexion du19 0ctobre 2019 dans la rubrique :

Byen sezi, epi konprann kriz Ayiti a !

Si w kwè se lèzetazini ki kenbe Jovenel, m’ di w manti : Prens pa janm chèf Wa, Belzebuth paka kòmande papa l’, Lucifer.

Prezantman, se Lucifer k’ap dirije Ayiti, se li ki chita sou twòn nan nan palè nasyonal ; menm si w wè Prezidan Jovenel, men se pa li k’ap dirije Ayiti konnye a, aksyon Prezidan Jovenel yo pa konsyan, se Lucifer k’ap kòmande, paske Ayiti, nan yon ti moman, pral twòn Bondye, YAHVEH Sabaoth.

Kidonk, batay sa wap suiv la, se lagè ant Lucifer ak Bondye. Manifestasyon pou oubyen kont systèm nan, se bon ak movè espri k’ap batay, men se bon espri yo k’ap genyen, paske Bondye nasyon an, YAHVEH Sabaoth, nan tèt yo.

Men gen anpil, anpil, anpil ipokrizi, anpil taktik, anpil riz nan kan Satan yo. Pou dekouvri l’, fè w genyen anpil limyè diven paske konplis sistèm sa (nan relijyon, ekonomi, politik, kilti…) ki enstore depi asasina Dessalines nan pral degize an sovè, epi liberatè pou tante fofile kò yo nan liberasyon Ayiti a.

Men, plan sa pap pase !

Bondye nasyon an gentan planifye tout bagay, pa enkyete nou de lou nan relijyon, nan politik, nan ekonomi ki tounen mouton : Sistèm yo a fini, se Bondye ki deside sa.

Saka la ka wè l’ / Qui survivra verra !

Evintz BRILLANT.

LE 20 OCTOBRE 2020
TOUT DWA REZÈVE

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOU SE ZYE OU AK ZÒRÈY OU…