novembre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Mikròb nanm, konvwatiz pwazonnen

3 min read

Pou n’ mye sezi, epi konprann !

Mikròb nanm, konvwatiz pwazonnen

Anpil nanm ap kouri mande tèt yo : << Sak’ mikròb nanm nan ! >> Paske nanm se yon antite envisib ; yon mikròb, se yon ti òganis mikroskopik vivan. Donk, kòman l’ posib pou nou ta pale de Mikròb nanm. Antouka, nanm nan espirityalite malefik yo, tankou vodouyizan yo, konnen kesyon sa byen paske y’ap touye moun, mete enèji sa nan yon boutèy, epi fè tout sa yo konnen ki mal avè l’. Men, se pa sa nou vin regle jodiya ; nou pito vle pale de mikròb espirityèl k’ap kontamine nanm yo, ki pizè, vodouyizan tou.

Nan yon nivo pi klè, nou te ka pale tou de viris, paske yon mikròb se yon viris, sof li enfiniman pi piti pase yon bakteri. Kidonk, pami mikròb yo, nou jwen bakteri, viris, elatriye. Men, si lòm se yon èt bidimansyonèl, premye dimansyon l’, se kò l’ ki ekspoze ak tout tip bakteri ak viris, kòman nou ka sezi kesyon viris sa nan ka 2e dimansyon l’, kidonk nan ka nanm li.

Se aspè sa ki enterese n’ nan kout refleksyon sa.

Dezyèm dimansyon lòm oubyen fanm, se nanm li. Paske nanm nan se yon antite envisib ou espirityèl, mikròb ki kontamine l’ yo tou dwe espirityèl. E se la tout limanite tonbe, paske viris ak bakteri espirityèl yo tounen pen kotidyen yo, yo menn batay pou yo, paske yo tankou pwason yo atire ak yon tibout fil ki gen yon ti manje ladan l’. Men, ofèt, nou pi mal ke pwason paske yo pa gen ankenn konsyans.

Ann pran kèlke nan mikròb espirityèl ki kontamine nanm yo, la ou pral konprann diferans konsyans ant yo ak yon animal, tankou yon pwason. Nan ka yon nanm ki deside manje mikròb omoseksyalite, idolatri, evolisyon, relijyon, ateysm, engratitid, tretriz, trayizon, elatriye, ki sa kòl’ gen pou wè nan sa, anyen. Kidonk, lòm, antite espiritofizik, fè fas ak 2 typ mikròb, tou 2 ka touye l’. Men lasyans bay tèt li kòm misyon trete sila yo ki nan envlòp kòpprèl nanm nan, goumen pou l’ detri yo, alòke menm lasyans sa ede l’ manje lòt ki pi mòtèl yo, tankou jan l’ ap batay pou jistifye omoseksyalite.

Relijyon, espirityalite malefik, omoseksyalite, idolatri, elatriye, se mikròb ki kontamine nanm ; yo tèlman danjre, yo gen kapasite pou absòbe nanm nan totalman, epi rann li san vi, san rezon, san lojik malgre li toujou vivan, sivrè li pa distenge lavi ak lanmò. Li mouri, poutan l’ap klerone li vivan. Tèt chaje !

Jodiya, Haïti mande lasyans ate, fè epi di bagay pou l’ gen rezon. Menm nan foli l’ pou l’ vin deès tout limanite, Haïti mande l’ yon ti kras rezon.

Haïti : lumière des nations
Capitale politique et spirituelle du monde

Evintz BRILLANT.

31 OCTOBRE 2020
TOUS DROITS RÉSERVÉS
harryespoir@gmail.com
téléphone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES..

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.