octobre 18, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Orijin fèt gede .

Se depi tan lontan aprè la priz de lanpi Kemèt an Afrik ke fèt sila te pran nesans nan peyi La Frans, kote li chanje faz e li chanje figi sou tout fòm. Men, a lorijin se te pito Halloween ke kretyen loksidan yo te konn fè nan memwa moun ki te mouri nan lagè yo. Nan kèlke ane pita, pap Benoît X pral kourone fèt sa an favè tou fòs komin ak tout simetyè nan lane 1661, men kòm lè sa peyi La Frans te anba rèy Wa Lwi 14 , Wa Lwi 14 te refize aksepte desizyon sa ke pap Benoît X te pran san konsil la pat vote pou sa, men aprè kèk ane Wa Lwi 14 te fini pa aksepte fèt la nan lane 1666, e se la tou Ayiti ki se pi gwo koloni la Frans te posede nan epòk la tou te pran fêté fèt sa nan memwa tout moun ki mouri kèlkeswa sikonstans ou te mouri a. An 1799 Pape Léon te bay fêt sa yon lòt figi toujou, kotel te chwazi jou premye novanm nan kòm fêt Latousen ( *La Toussaint* ) sa vle di fèt tout sen ki nan syèl la, e jou 2 Novanm nan kòm fèt tout mò an jeneral, se rezon sa ki fè espri ansestral *Gédé Nimbo* yo toujou chevoche anpil moun, kote ke nou wè anpil boutèy piman, nou wè yon gwo linèt nan zye moun ki chevoche pa espri Gédé yo, sa vle di moun ki gen lwa Gédé danse nan têt li a, daprè sa anpil kabalistik ekri sou koze Lwa Gédé a, se yon lwa ki abite nan simityè e ki pa wè san li pa gen linèt nan zye li.

Fêt Halloween ke kretyen loksidan kouwone kòm fèt mò yo se yon fèt ki fè anpil enpak sou zile nou an depi sou tan la koloni pou jouk jounen jodi a, anpil mès lèmò ak libera ap chante nan legliz katolik yo ki rann fèt sila vi’n yon fèt kòmèsyalize anndan legliz katolik yo. Fêt Gédé se yon fèt tou pou anpil moun vizite tonm kot manman yo ak papa yo antere, fè pwòpte nan simityè yo, bale, sekle bitasyon yo etc .. Gen pafwa tou nou konn remake moun yo depoze kafe ak manje toujou nan lonè mò yo, sa ki rann pa bò isit ke vodouyizan yo plis entèrese de fèt sa ke kretyen yo.

Pa
Polycarpe Le Grand Zephir.

1 Novembre 2020

TOUS DROITS RÉSERVÉS
harryespoir@gmail.com
téléphone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

nous sommes vos yeux et vos oreilles…