Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Kisa Syans Listwa a, Materyalism Istorik la, anseye nou?

2 min read

(Pran tan pou li tèks la ak anpil atansyon, bay opinion epi diskite l e pataje l ak lòt kanmarad). Mèsi anpil!

Materyalism Istorik la anseye nou ni kouran politik phtk e konpayi ki nan leta a, ni kouran politik opozisyon an an jeneral, reprezante boujwazi biwokratik la.

Antanke fraksyon de klas nan boujwazi a, yo gen w rapo inite-lit nan mitan yo. E fraksyon boujwazi biwokratik la nan lansanm gen w rapò inite-lit ak boujwazi konpradò a tou.

An definitiv, tout boujwazi a an jeneral, ni boujwazi biwokratik la nan leta a oubyen opozisyon an, ni boujwazi konpradò a ap ini yo kont enterè fondamantal Pèp SOUVREN e sou do Pèp la kanmenm.

Ositou, nou menm nan Kan Pèp la bezwen yon Altènativ Revolisyonè Otonòm ak Travayè kòm Potomitan ak pwòp lidèchip òganik nou ki pa depann de politisyen yo pou nou rive pran Desten nou nan pwòp men nou toutbon.

Fòk nou rive fè preparatif pou konstwi yon rezistans de mas konsyan otonòm òganize modèn sou teren an atravè tout kwen ak rakwen nan peyi a. La a, nou gen pou fè imajinasyon nou ak kreyativite nou travay pou konstwi tout zouti politik ak òganizasyonèl nesesè yo sou diferan fòm e a diferan nivo sou yon baz sistematik, metodik ak syantifik pou atenn objektif politik nou yo. NOU KAPAB!

Se konsa nap kapab rive debloke sitiyasyon an e trase yon chimen tou nèf pou peyi a, pou Nasyon an. Bi rezistans de mas òganize a se EMANSIPASYON TOTAL PÈP SOUVREN KÒM BAZ SOSYAL AYITI NOUVO A!
Ekri pa
Ralph b…

20 NOVEMBRE 2020

Tous droits réservés
harryespoir@gmail.com
téléphone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES..

You may have missed