Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Ayiti|Laprès: Robenson Fils-aimé, yon jèn jounalis angaje, konseye konfrè ak konsè ki nan medya anliy yo.

2 min read
Spread the love

Mesaj pou konfrè m ak konsè m yo ki nan medya an liy yo.

Mwen jis vle raple nou, nou se jounalis nan lide pou n kontribye nan konstriksyon sosyete a. Nou la pou n sovgade demokrasi a ak dwa moun, nan bay bon jan enfòmasyon ak fòmasyon nan tout nivo. An reyalite, nou se de je(2) ak de(2) zòrèy sosyete a. Nou dwe jwe wòl nou kòmsadwa .

Donk nou pa jounalis pou « buzz » (Zen), « Like »(j’aime) oubyen « Share »(pataj), malgre nou se jounalis « web », jounalis sou rezo sosyal yo. Nou jis egziste pou n enfòme, enstwi entènot yo pa rapò ak telefòn laptòp oubyen tablèt yo. Dayè se youn nan mwayen ki rann enfòmasyon an pwopaje pi rapid ke w pa ta imajine l.

Tanpri evite pataje nenpòt enfòmasyon san nou pa verifye l. Gen plizyè mwayen ak metòd pwofesyonèl ou ka verifye fyabilite yon enfòmasyon. E si nou vle pataje yon enfòmasyon nou pa verifye nou menm menm, bay sous li epi pran distans nan fason n ap pataje l.

Mwen envite nou rete pwofesyonèl nan tout sans, pou enfòmasyon nou an pa fè plis mal ke byen. Plis nou rete pwofesyonèl nan travay nou kòm medya oubyen jounalis, plis n ap pwouve nou pran pran metye a oserye, plis moun k ap swiv nou ap pran nou oserye epi valorize domèn nan ak travay nou.

An n goumen pou n rete pwofesyonèl, entèg malgre l difisil.

Robenson Fils-aimé
Jounalis, Jèn angaje.

LE 6 JANVIER 2021

TOUS DROITS RÉSERVÉS
harryespoir@gmail.com téléphone 50948438136.
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES..

You may have missed