Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

FERNANDO ESTIME YOUN NAN AYISYEN KI MAKE PASAJ LI PANDAN DÈNYE ANE SA YO SOU REZO SOYSYAL YO.

4 min read

POU FERNANDO LIVE

Fernando ESTIME, anpil moun konnen aktyèlman sou non FL ki vle di FERNANDO LIVE se yon ti nèg tèt grenn ki soti nan Latibonit nan yon komin kirele DEDIN ki toujou deside mete an valè tt sa li genyen kòm konesans bay chak Patriyòt parèy li ki se Ayisyen. Pou moun ki pa konnen Fernando ESTIME twò byen nap fèw konnen ke li se yon Diplomat, Yon Pwofesè e yon Politològ. An plis de sa yo nou ka di tou li se yon Gran Konferansye tou.

Soti nan lane 2016 pou rive nan ane nou ye la a Fernando ESTIME gen yon pakou ki se matye yon deseni nan zafè Kominikasyon. Lè nou pale de kominikasyon nou wè Laprès an Jeneral tankou Radyo, Televizyon ak medya an liy yo ke nou ka konsidere tankou laprès pale e ekri. Nan sa ki gen pou wè ak rapèl, Fernando ESTME te kòmanse Premye ti emisyon li nan youn nan Radyo nan Kapital Peyi a ki pote non TRANS-INTER, se la a tou etanke bon Diplomat li te kòmanse ap vann sa li te resevwa kòm Pen lenstriskyon nan domèn medyatik. Aprè kesyon entènasyonal yo, Fernando ESTIME pa janm pè manyen oubyen fè analiz nan tt lòt domèn sitou nan zafè Politik. Malgre li te toujou ap fè ti emisyon li men sa pat anpechel te toujou envite nan kèk lòt Radyo poul fòme e enfòme Popilasyon an sou Plan entènasyonal. Pase Trans-Inter rive nan Radyo Televizyon Karayib(RTVC) menm travay la te toujou ap fèt avèk anpil respè melanje ak bon jan akèy, depi lè sa a tou Grandè Fernando ESTIME kontinye ap monte preske nan tt 4 Kwen Peyi a kòm yon bon kominikatè. Nan Yon emisyon Televize ki pote non SANS FRONTIERES sou menm Televizyon sa a te toujou a lonè tou preske chak wikenn. Yon bon Patriyòt, yon Bon sèvitè, yon bon sitwayen se diferan non nou ka bay Fernando ESTIME mete sou tt sa li genyen deja yo.

Nan Pasaj li USA pou yon ti tan ak Fanmil Fernando ESTIME pat janm pa kontinye misyon li sou bout tè sa malgrel a distans. Pwoblèm KOVID-19 mete pye tribòpabò nan lemonn lakoz gwo blokaj pou tt moun. Kòm bon teknisyen, poul kontinye bay sèvis nan menm domèn nan li te oblije itilize yon lòt mwayen ki pi bon e pi rapib ki se LIVE FACEBOOK sou rezo sosyal sa ki gen yon Gran enpòtans preske nan zye tt moun kap itilizel yo, e se la a tou non NÈG LIVE LA oubyen MESYE ENTÈNASYONAL la ta pral pran nesans.

Pandan tt ane 2020 an Nèg Live paka konte konbyen don, konbyen èd li bay ak diferan moun sou teritwa a. Objektif li se bat poul rive sou 3000 fanmi an tou. Èd sou èd, èd bay preske chak jou. Èd bay sou plan edikatif, èd bay sou plan ekonomik ak nan zafè elektrik, daprè konsta mw fè tt èd sa yo ka konte nan balans la.
50 000 Goud, Kit Solè, Moto, Delko ak Mwayen ekonomik se diferan Don FERNANDO LIVE bay pou ane 2020 an sitou nan Peryod fèy Fen Dane yo, yon bilan ki rich tankou richès.
Gen moun ki jwenn rekonpans se nan konkou yo ale, konsa tou gen lòt ki jwenn se kòm FAN FERNANDO LIVE tankou moun ki toujou anba LIVE FACEBOOK la ki fèt chak jou soti Lendi pou rive Dimanch depil fè 7 HEURES PM. A tit temwayaj, daprè anpil moun Fernando ESTIME se yon referans. Yon bon referans, yon referans ki pa tankou tt lòt yo.

Nan sa ki gen pou wè ak rekonesans, sa ki make mw plis nan tt sa Nèg Live la fè yo se sipò ekonomik li te bay ak jenn Demwazèl sa a ki se Samantha PETIT-FRÈRE ki te gen Manmanl mouri toufe nan Machin anndan Yon Paking yon otèl. Aprè gwo soufrans sa a ki makònen ak kalamite ak lamizè, Demwazèl sa a pat konn ki Sen poul te adrese nan mezil poul te ka reponn ak diferan bezwen li yo. Ebyen nan Kad Selebrasyon 1 lane FERNANDO LIVE ak Fanatik li yo, Nèg Live la te deside siyen yon chèk 3000 dola Ameriken bay menm Demwazèl sa a pou li te ka kontinye lekòl li e pran swen tèt li. Soutni kèk fanmi, kèk Pwojè, kèk Pwogram oubyen kèk Inisyativ ki merite kout men FERNANDO LIVE Se referans lan. Jan pawòl la di a depiw genyen ou dwe Pataje ki donk nan menm sans sa a tou Nèg Live la fè nou konnen ke si Bondye ba li yon milyon li rete kwè li ka sèvi ak menm milyon sa a poul ede Frè ak Sè Ayisyen li yo.

Gwo bout Mèsi ak Fernando ESTIME pou sa li ye, pou sa li fè e pou sa li ap kontinye fè. Yon referans san pri. Kenbe la, byen pa konn pèdi.

Nou_se_FERNANDO
Nou_se_FL
Nou_se_FL 1_an.
Redaksyon jounal
Le Tout au pluriel magazine

Di yon kout ayibobo pou
Fernando live kikontinye
Ap fè dè zere nan zafèsosyal bwavo e felisitasyon Fernando LiVE…

LE 30 JANVIER 2021

TOUT DWA REZÈVE
harryespoir@gmail.com téléphone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.
NOU SE ZYE Ak ZÒRÈY OU…

You may have missed