Yon ti dlo ak yon ti moso pen pou tout Ayisyen nan dezè ya ! - Le Tout Au Pluriel Magazine
avril 19, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Yon ti dlo ak yon ti moso pen pou tout Ayisyen nan dezè ya !

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

EKRI PA :
EVINTZ BRILLANT

 

Premye sa n’ap di : << Pa gen nanm ki li liv mwen yo, ki konn tande epi kwè nan sa nou konn di yo k’ap gen pwoblèm pou sakap pase konnye ya nan mond lan, sitou an Ayiti, paske sakap pase konnye ya, se reyalite verite nou konn pale sou yo depi 20 oktòb 2006, nou mete pye n’ nan peyi dayiti.

Frè m’ sè m’ Ayisyen, dabò fè n’ kòmanse konprann n’ap desann jisko jou J, sa vle di sakap vini demen ap pi rèd, paske Lucifer pap kite peyi dayiti san li pa bwè anpil san. Aktyèlman, se li k’ap dirije peyi ya, se li tou ki chèf tout mond lan, jan l’ te di ya : << Aprè Bondye, se mwen ki chèf Etazini ak Ayiti ! >> Kidonk, nou nan yon gè anpil nan nou pa remake, men li ankò pi difisil pou ou menm ki pa gen limyè divi n.

Ayiti, se yon nasyon chwazi, li pa gen zanmi sou latè, li se lidè espirityèl ak politik tout mond lan, men avan, etap sa l’ap travèse la rantre nan lòd misyon li pral jwe nan mond lan, sa vle di kontrèman ak tout lòt gran nasyon yo, li konnen dezè l’ avan kanawan l’. Sensèman, se yon benediksyon, paske se peyi modi ki konnen kanawan yo avan dezè yo.

Pran pasyans, a minwi, bèje ya la dja pou kondui nou kanawan !

Pou nou konkli, n’ap di demen pral pirèd, dife ki limen nan ti dezè ya, Ayiti, ankenn moun, ankenn nasyon pa ka etenn li, menm lakay yo yo pa ka etenn dife ki limen, ankò mwens pa Ayiti ya.

Priye pou n’ ede Ayiti pouse, priye tou pou sove pwòp tèt ou paske se sa w te konn fè ak sa w te konn di k’ap travèse w nan lòt Haiti ki pral Kapital politik ak espirityèl mond lan !
Ann sib, se nanm ki travèse k’ap ka temwaye !
Evintz BRILLANT

LE 31 JANVIER 2021

TOUT DWA REZÈVE
harryespoir@gmail.com téléphone 50948438136.
LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES..