octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Meri Gonayiv NÒT POU LA PRÈS

1 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Komisyon minisipal Komin Gonayiv la ki gen ladan l Donald DIOGENE prezidan, epi Fontaine BADIO ak Nicaela BIEN-AIME kòm manm, ap fè popilasyon Gonayiv la konnen yon lòt fwa ankò moun ke nou pa rive idantifye rantre nan Mèri a piye, kraze, brize epi mete dife preske tou patou nan meri a.
Sitiyasyon sa koz nou pa gen kontwòl anpil dokiman sansib tankou so, resi, inifòm brigad, badj anplaye elatriye. Nan konteks difisil sa a, n ap fè popilasyon Gonayiv la konnen ke Mèri Gonayiv revoke apati de jounen Jodi 12 Fevriye 2021 an tout dokiman ki ta ka pote non li ak so Sèvis ki konpoze administrasyon an, sa vle di ke dokiman sayo pa dokiman La Mèri. N ap Mande popilasyon an pou yo itilize anpil pridans paske nou aprann ke nan moman an gen endividi ak move entansyon ki abiye ak inifòm Brigad lameri san yo pa anplaye lameri. Mèri a ap mande nou pou nou youn kontinye veye sou lòt, pou nou youn veye pou lòt.
Gonayiv pap peri ! Viv AYITI ! Viv GONAYIV !
Gonayiv, vandredi 12 Fevriye 2021
218e lane endepandans
 

LE 12 FÉVRIER 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryespoir@gmail.com téléphone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES..