octobre 25, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI-kilti-kanaval Team United:Lèt tou louvri adrese ak Manm Komisyon Minisipal yo an lokirans Prezidan Komisyon an ki se Nedzer PREVILON (@Lamèri Dedin)

5 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

Dedin le 20 Fevriye 2021

Onorab Majistra nou salyew anba Pouvwa Gran Mèt la, nou espere ou anfòm malgre tou. Bò kote pa nou se tris depi aprè piblikasyon de grenn gòch nou wè sou rezo yo konsènan rezilta Kanaval la ki te òganize nan Komin nan pa nou menm ki nan tèt Mèri a. Nap gen poun pale plis wi nan ti lèt sa a, tanpri nou envitew kontinye prete nou antansyonw.

Majistra Nou se TEAM UNITED RESAN 4G, yon gwoup jèn ki tabli kò yo nan Bwadeyò ak Lakou 13 nan yon Ri ki pote non Jeneral Pyè nan Dedin Sen-Pyè & Sen Pòl. Gwoup sila a gen o mw 5 lane depil egziste, nan 5 lane sa a nou gen 4 lane depi nap fè Kanaval avèk cha, sa vle di nenpòt jan sa te toujou ye ak ti mwayen pa nou melanje ak sa moun ki nan Sektè Prive a konn ba nou, nou toujou sakrifye nou poun ofri Popilasyon Dedin nan bon jan ti plezi ki nan gou yo nan lide pou anpeche yo al nan Kanaval Gonayiv, Senmak oubyen Pòtoprens. Poun di laverite, depi sou ansyen Majistra a ki te la a nou ka di pat gen administrasyon, byen petèt ou menm ou fenk nome nou pa konnen si wap fè mye ke li menm ou di mwens siw ap fè pi mal ke li. Sa rete ak ou. Poun retounen nan pase, Depi 2017, Nou toujou nwaye nan sezisman sitou chak fwa gen Kanaval lè nou chwazi ekri Lamèri pou ede nou se kòmsi se lave men siye atè nou toujou fè alòske Moun ki mye plase pou te ka ede gwoup yo nan zafè kiltirèl se Lamèri, se lawont wi e nou konn menm ap poze tèt nou kesyon jouk ki lè Dedin ap gen yon bon Majistra kap nan tèt Mèri a e kap konprann oubyen konnen ki wòl yon Majistra, ki wòl yon administrasyon Minisipal? Se enèvan.
Hhhhmmm!
Eske Dedin gen chans?

Majistra san nou pa vle fè koze long kòm kounya nou konnen moun pa pèdi tan pou li, an nou antre dirèk nan Manman koze a ki se Premye pyon ou ta vle poze nan administrasyonw lan pandan Pasay ou nan tèt Mèri a.
Avan nou ale pi lwen ban nou eseye pozew kèk ti kesyon konsènan rezilta malatchong nou wè kap sikile sou rezo yo sou zafè Kanaval la. Gade kesyon yo…
1)Majistra ki sa ki yon Kanaval?

2)Sou ki baz Lamèri ka bay yon gwoup Chanpyon nan yon Kanaval?

3)Eske administrasyonw lan gen yon Responsab Kilti(Animatè Kiltirèl ladanl) ki pou jere kesyon Kilti nan Komin nan. Sa son pòs wi li ye anndan Mèri a.

3) Kòm nou wè te gen yon Stage(Stang)ki te fè devan Mèri a, Eske li te genyen o mw yon Manm Jiri sou li pandan 3 jou a ki te la pou analize Pakou a. Lè nou di Pakou, li pou ni Defile ni pou Cha yo tou?

4)Majistra si gen rezilta kote Prim yo, ou kwè Lamèri ap bay prim?

5) Nou wè gen yon Kont Fesbouk ki se(Tripotay Desdunes HT) ant li menm ak Lamèri kiyès ki anlè lòt?

6) Poukisa se sou rezo yo nou aprann rezilta yo, nan Kad fòmèl eskel patap pi bon pou reyini gwoup yo nan domisil ou pouw felisite yo avan aprè ou ta pibliye rezilta yo sou rezo yo?

7)Majistra pandan 3 jou Kanaval la ou kwè ou te wè tt Cha kap defile yo, eske se pat dòmi ki te pi enteresew olye de Plezi a?
Djòb la pa fasil non Onorab. Kesyon yo bout la.

Aprè tt kesyon sa yo li tap bon pou gen repons paske depi gen kesyon fòk gen repons. Sou menm baz sa pou nou eklere antèn Lamèri nap ede yo reponn Dezyèm kesyon an. Ann suiv.
Pou zafè chanpyon nan Kanaval se sa yo yon gwoup dwe genyen:

1)Bon Son Pandan 3 jou a

2)Reyaksyon Piblik la(Jan yap chante ak Gwoup la oubyen Jazz la)

3) Prestasyon(Animasyon, sa vle di jan foul la bouje, jan yap fè moun repete mizik la, jan yo kenbe Piblik la djanm ak bon Vayb)

4)Popilarite Kanaval la(Tt moun konn refren yo, sa vin rann gwoup la vin alèz ki donk depi yo di yon mo Piblik la ka reponn byen fasil).

Poun ale pi lwen, Lè nou wè TICKET MAGAZINE konn bay Chanpyon nan Kanaval Nasyonal se nan bon jan analiz sa yo ki fonde yo chita sou yo wi pou yo bay yo, bagay yo pa jwèt e yo pa jan nou panse yo a. Chak bagay gen moun yo, si nap di verite an nou di verite pou listwa pou yon denmen miyò. An nou sispann fè madjigridji.
Aprè repons sa yo nou envitew repase konsyans ou pou wè ki gwoup ki CHANPYON, mennen ankèt, mande enfòmasyon. Pa aji ak Pasyon, emosyon pa fèt Pou lidè.
Gras Bd nap toujou fè efò poun satisfè Fanatik yo menm ke Lamèri pa konn valè nou, mizik se san nou, kilti se nou e nou se kilti. Pap janm gen bon Kanaval Dedin san nou. An nou kite sa la.

Mèsi!

Lèt sa a ekri pa tt moun ki fè pati TEAM nan. Sonje nou se RESAN, siyal nou toujou byen pase ak 4G paske nou UNITED nou byen.

Mèsi ankò yon lòt fwa Onorab, nou swetew pran sanw pou li ti lèt la byen pandan nap tann repons ou.
Salitasyon Patriyotik la pataje.

TEAM UNITED RESAN 4G

LE 20 FÉVRIER 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryespoir@gmail.com téléphone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE.

NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES..