Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

TEAM UNITED RESAN 4G REMÈSIMAN

1 min read
Spread the love

Bonjou/Bonswa

Staff TEAM UNITED RESAN 4G a desann chapo li byen ba devanw pou li remèsyew pou tt sa ou fè pou nou sitou nan Peryod Kanaval la.

Yon Premye Remèsiman pou Gran Achitèk la ki toujou Gide nou nan tt sa nap fè, yon remèsiman tou ak sa nou pa wè yo.

Yon dezyèm Remèsiman pou SPONSPOR nou yo, san yo nou pa anyen. Yon Mèsi ak chak grenn moun ki te chwazi Sponsorize nou nan fason pa yo, sa te vrèman fè kè nou kontan. Nan ti nòt sa Nou ta byen renmen site non SPONSOR yo men se tris nou pa kapab akoz yo anpil.

Pou nou fini, dènye Remèsiman an se pou FANATIK yo. Nou di yo Mèsi anpil anpil pou sipò yo pandan 3 jou a, malgre bagay yo pat fasil pou nou men kanmenm nou te arive atenn objektif nou.
Mèsi ak tt moun an jeneral, ni sa ki te ede nou ak ni sa tou ki pat chwazi ede nou. Nap goumen pou nou kontinye travay pou nou toujou satisfèw nan mezi nou kapab pandan nap pwofite diw randevou a kase pou 2022.
Sonje
NOU SE TEAM UNITED RESAN 4G/
MENM KOUT BWA.

M-È-S-I!!!

TEAM UNITED RESAN 4G

You may have missed