octobre 19, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Nòt pou Laprès: IPAM

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Apre tranbleman tè 12 Janvye 2010 la ki lakòz pi gwo kriz imanitè nan istwa peyi a, ki kraze plat atè ti rès ekonomi
an kite deja sou lagraba, anpil lòt peyi ak enstitisyon entènasyonal te pote n’ sekou pou n te fè fas ak ijans imanitè yo.

Plizyè pwojè te prevwa egzekite nan Rejyon Maryen an. 10 zan apre, se rejyon ki gen plis mizè ak grangou dapre kat
povrete Enstiti Ayisyen Estatistik ak Enfòmatik (IHSI). preske tout pwojè yo bwè lwil, paske rejim tèt kale Bannann
yo mete kanpe yon modèl gouvènans kòripsyon nan enstitisyon piblik ak tout gwo sant desizyon peyi a ki toujou kanpe tennfas kont volonte majorite patriyòt pou chanje kondisyon lavi moun.

IPAM ap viv rèl dezespwa ouvriye ak ouvriyèz ki enkyete pou travay yo paske bripsoukou S-H Global, yon
miltinasyonal kapitalis Koreyen deside fèmen youn nan izin li yo nan Pak Endistriyèl Karakol la, epi transfere
aktivite yo nan Repiblik Dominiken. ki rezon ki alabaz desizyon sa?
1- Pouvwa tètkale bannann nan ki mare sosis li ak lame KOSOVO, BSAP ak lòt gangstè pouvwa a nan zòn nan
kreye anpil dezòd, pote ensekirite nan pak la ak anviwònman pak la.
2- Pa gen enfrastrikti pòtyè pou ekspòte machandiz k ap pwodwi nan Pak la. Administrasyon tèt kale Mateli/Lamòt la disparèt lajan konstriksyon pò Fòlibète a yo tou negosye ak gouvènman dominiken pou tranzaksyon
machandiz Pak la fèt sou pò mannzaniyo. dirijan dominiken yo te tèlman kontan dil la, yo dekore prezidan
Mateli ak pi gwo distenksyon ki se meday Duarte.
3- Bil elektrisite se tèt nèg, kouran Jovnel Moïse 24/24 la, kwoke nan lalin, li poko janm ateri pou klere Pak la.
4- Titato ant goud ak dola a pa kreye bonjan klima pou biznis fèt san kèsote
5- Jovenel ak senatè Wanik pran administrasyon pak la pou byen prive yo, eritaj manman ak papa yo mouri kite
pou yo.

IPAM ap mande tout ouvriye ak ouvriyèz tout anplwaye kad pak la pou pran tout dispozisyon pou anpeche ni dirijan
leta retire trip mete pay, ni boujwa kapitalis entènasyonal sispann monte drapo eksplwatasyon pete fyèl la sou tèt yo.

IPAM ap kontinye atire atansyon ayisyen; grandèt, jenn tankou timoun sou nesesite pou mete kanpe yon pwojè
nasyonal ayisyen pou garanti travay pou pitit peyi an nan rèspè ak diyite.

IPAM pap sispann klèwonnen nesesite pou ban jan mezi pran pou pwoteje anviwònman rejyon an kont dega dechè plastik, destriksyon mangwòv pak nasyonal 3 bè a ak bidonvilizasyon zòn nan.

IPAM ap pwofite renouvle angajman solidarite l’ bò kote tout kouch nan sosyete a k ap viktim vyolans tout kalite leta
kriminèl tèt kale bannann yo ap dirije a.
IPAM pou yon sosyete san fòs kote.

Pou IPAM :
Hugue CELESTIN, Kòdonatè Nò; Jean Baptiste BIEN AIMÉ, Kòdonatè Nòdès.

LE 5 AVRIL 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YES ET VOS OREILLES…