octobre 28, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Mèsi pou lanmou nou !!

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE VIA JACMEL INFO.

Ekri Pa:Carsendre Salomon.

Se lanmou nou ki edem rete vivan.Se lanmou nou ki kenbe m.Mèsi a chak grenn moun ki te kenbem ak yon ti mesaj lanmou .Mèsi ak moun ki te la pou mwen nan fason pa Yo Ki pat lage m .Mèsi Tou ak sa ki pat la yo.Mwen pap site non nou pou nou pa goumen.Mwen renmen nou anpil.Nou fèm santi mwen pap janm mouri nan lespri nou.Gras ak nou mw santi fanmi m ogmante.

Map travay poum pa desi nou.Se vre mwen konnen mwen pa p ka satisfè nou tout men map rete nan liy mwen pou non m pa site nan anyen kap fèm pèdi lanmou nou.Paske lanmou nou enpòtan pou mwen.Mwen jwenn bonè mw nan lanmou nou.Map kontinye goumen pou m pa pèdi mounite m pou m kontinye kwè nan moun pandan map kontinye mande gran Achitek la sajès li te bay gran paran m yo ak sante pou l banm fòs kouraj ak sekirite. Viv chak jou nan peyi a mande anpil kouraj.

Batay nan peyi a pou nou ka viv tankou moun mande detèminasyon,Onètete, dinyite melanje ak fyète mande sakrifis.Mw fè chwa rete la pou m goumen malgre presyon manman, frè ,Zanmi ak fanmi.

Jodi a ankò mwen rete kwè yon lòt ayiti posib .Se pa etranje kap vinn rann ni posib ni vivab pou chak grenn ayisyen. Men se ayisyen ki pou rann ni vivab.Mete ipokrizi, egoyis ,lanbisyon nou sou kote. Ti enterè mesken yo.Ann wè peyi a avan tou.Ann panse ak sa ki tonbe deja yo akòz konjonkti peyi a.Ann panse sa ki viktim deja yo akoz ensekirite, enstabilite politik ki nan peyi a.Ann goumen pou si laa ki poko tonbe yo.

Nou gen twò bel istwa e nou se sèl peyi ki ede anpil lòt peyi goumen pou yo pran endepandans yo nou ede yo finansyèman tou.

Jodi a ou dwe fyè de peyi w.Men pou w fyè de peyi a se chak grenn aksyon ou pral fè, li pral fè, mwen pral fè, nou tout pral fè ki pral pèmèt ou fyè.

Ou pa ka kwaze bra w ou pa janm fè anyen epi pou w dim ou vle fyè oubyen ou pa fyè.Fyète m , dinyite m se peyi m.E ou menm?

Carsendre Salomon
4 me 2021👇🏿
https://m.facebook.com/

LE 5 MAI 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…