octobre 25, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Yon manman rete yon manman !!

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bòn fèt manman

Pa: Carsendre Salomon.

Kelkeswa koulè l,longè cheve l, nasyonalite l, ras ak klas li,prezans li ap toujou enpòtan nan vi pitit li.Pi gwo sakrifis yon manman ka fè pou yon timoun se ba li lanmou, afeksyon w , atansyon w.Sa tou ap edew konprann pitit ou.

Onè respè ak tout manman.Benediksyon pou nou.Manman ki kanpe goumen chak jou pou fè edikasyon pitit nou.Absans manman nan yon fwaye ka kòz timoun yo tonbe nan delenkans.Se pa sa yon moun ap di de ou lè w manman ki enpòtan,men se sa wap anseye pitit ou,jan wap aji devan je timoun ou wan ki enpòtan.

Edikasyon wap ba li,sakrifis ou fè chak jou pou l vinn yon fanm ,yon gason demen ,yon sitwayen ki pral gen enpòtans li,wòl li enpak tou nan sosyete a .

Ou dwe yon modèl pou pitit ou, envesti tan w nan pitit ou,kontwole aksyon l,moun lap frekante,moun li vle pran kòm modèl,toujou poze l kesyon mande l kijan de moun ou ta renmen ye demen,ki profesyon li ta renmen paske timoun jodi sitwayen demen .

Si manman yo byen prepare timoun yo jodi a yo ka yon bon sitwayen demen pou peyi a,yon bon profesyonel,yon bon pitit pou manman yo ak papa yo,yon bon mari ,yon bon madanm , yon bon papa ,yon bon manman pou pitit pa yo, yon bon zanmi, yon bon vwazinaj, yon bon kondisip.

Mwen pwofite di tout manman kouraj epi bon konba.Ou dwe yon manman pou chak timoun ou kwaze sou chemimen w.

Goumen pou byennèt kolektif .

Pa:
Carsendre Salomon.

kòmantè sal REDAKSYON LTP

BWAVO E FELISITASYON
Carsendre Salomon

Trè bèl tèks manman yo merite plis a tansyon nan
Sosyete ya paske si pat gen manman pa tap gen lavi aprè bondye se yo kibay lavi e sou van papa yo konn a bandone men manman yo toujou rete ap soufri avèk pi tit yo
bwavo felisitasyon madameCarsendre Salomon.

LE 30 MAI 2021

TOUT DWA REZÈVE
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE

NOU SE ZYE AK ZÒRÈY OU…