octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

Se kounya pou w ban m lanmou ! Anpil respè pou lanmou n!

3 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pandan m vivan, m bezwen plis lanmou w pou ogmante souri m, fòs , kouraj mwen ak konviksyon mwen .San ou ,San lanmou w kijan jou sa t’ap pase pou mwen,nou toujou la pou mwen nan kè kontan m, lè m ta vle pèdi kontantman an ki toujou mete souri sou lèv mwen .Mèsi pou lanmou nou, afeksyon san parèy nou pwouve nan jou espesyal sa ki te 27 Mè a.

M remèsye nou tout ki te pran san nou,pran tan nou ekri m yon ti mesaj prive oubyen sou fowóm yo/sou rezo sosyal yo. Moun ki te chwazi ban m yon ti apèl ki pou te fè kè m kontan,moun ki te fè deplasman vin ban m lanmou lakay mwen ,moun ki vin banm lanmou lasalin yo.

Chak grenn moun ki pran foto m mete sou profil yo pou yo ka banm lanmou kit se jou fèt mwen kit se pa jou fèt mwen ,map di nou mwen renmen nou, map kontinye goumen pou byennèt kolektif gras ak lanmou nou
sipò nou paske mw konnen plis m’ap goumen plis mwen rete moun mwen ye a, se plis n’ap ban m lanmou.

Pandan m’ap pran anpil prekosyon pou m pa pèdi pa menm yon ti kras nan lanmou nou gen pou mwen m’ap goumen pou m pa janm pèdi valè moral mwen ,etadam mwen pou konsyans mwen toujou anpè, pou lanati pa jije ak fè gwo enpak sou diyite m ak fyète m.

Mèsi a ou menm tou ki pat di m bòn fèt,mw konnen nou tout patap kapab di m bòn fèt. Menm jan m konnen tout moun p ap janm ka renmen m,se lalwa lanati…,se nan lanmó ak nan move moman yo pale de ou ( afiche foto sou rezo sosyo yo pou pale de zèv ou nan vivan (lanmou ipokrit sa rele).

Lanmou rete sa l ye a,sa n pwouve m lan, sa yo pap ka leve m men lanmou w ap ban m pandan m vivan,akolad w ap ban m san ipokrizi pandan m vivan se yo kap ede m souri,se yo kap ede m rete vivan.

Jès sa pwouve n vle kraze baryè ipokrizi a. Tankou anpil moun konn ap tann se lè yon moun mouri pou l’ap pale de li ak ba l lanmou l merite,afiche foto l,pote flè,vin salye lafanmi ak fè bandwòl ekri non pou chèche vizibilite sou non l,itilize foto ak non moun pou regle zafè politik yo,poutan nan vivan moun sa pat janm gen valè douvan li. Yo rele moun sa yo ipokrit! Moun k ap monte sou do mó pou fè kapital politik ak ekonomik yo.

Tout sa se yon fason pou m di lanmou an se depi nan vivan moun lan li dwe kómanse… menm jan m toujou ouvè kè m bay chak moun mwen rankontre sou chimen lavi m.

Anpil lanmou pou nou

Mw renmen nou, map kontinye misyon m, se sa ki fyète m .

Anpil mèsi

Kontinye ban m lanmou w pandan souf mwen la se li ki plis enpòtan ,konsa n’ap rive konbat politik grenn senk pou koze enterè,ki prèske efase sansiblite ak lanmou lakay nou . Se sa ki pou ede n kase chenn rayizab la,pou se pa youn ki pou ap di w se lòt ki pa bon,alóske li menm li toujou ap flatè l an kachèt.

Anpil lanmou pou lanmou sa n ban mwen yo. Kontinye mèt lanmou sou mwen,se iminize m,rann kè m pi pwóp pou lanmou kontinye boujonnen nan lavi mwen.
Pa:
Carsendre SALOMON
LE 31 ME 2021

SAL REDAKSYON DE LTP
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOU SE ZYE AK ZÒRÈY OU…