octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI SOSYETE, ESPIRITYALITE Pou byen sezi, epi konprann ! Diferans ant saj selon diksyonè ak saj selon Dye, YAHVEH Sabaoth (4e pub.)

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lè saj daprè diksyonè a tande yon nanm fè yon rèv, li di se vant li ki te plen, paske li pa janm reve depi li enkane soutè a, alòke lè saj selon Dye a tande yon lòt nanm di li fè yon sonj, li avanse pi prè, li di : << Di m’ rèv ou fè ya non, petèt m’a bwè yon ti gout dlo nan dezè a, si vrèman li sòti nan sous divi n nan.

Lè saj daprè diksyonè a wè yon katastwòf natirel, tankou yon tònade, li di se van cho van fwa, sou presyon atmosferik… Saj selon Dye a menm, li wè l’ kòm siy : << Tan lafen an >>. Siy jou vanjans divin nan ki rive…

Lè saj daprè diksyonè a tande koze sou yon syantifik ki fè yon dekouvèt profitab pou limanite, li frape lestomak li, epi li di n’ap demaske yo, bann moun sa yo ki kwè Bondye egziste a. Poutan, lè saj daprè Dye a tande sa li menm, li di : Tout glwa se pou Bondyeu ki bay lòm entèlijans pou pwofesi yo ankonpli. Jodiya, sou nenpot telefòn, tout nanm ka gen bib yo sou li.

Lè saj selon diksyonè a wè bèje satan k’ap geri nan relijyon, li ri, epi li di : Nou genyen yo, paske yo konnen bagay sa yo fo, li di tou mwen ak bèje sa yo fòme nan men inivèsite loksidan. Toutfwa, lè saj selon Dye a wè fòm gerizon sa yo, li menm, li vire je l’, epi li di : << Satan glorifye tèt li de pwòp sa l’ fè, de pwop zèv li >>, li ba w maladi, oubyen li geri lakay yon bòkò ou ougan, oubyen li geri w nan yon tanp. Ni bòkò, ni prèt ougan, prèt legliz…, tout se satan.

N’ap kontinye aprè

Haiti : Solèy tout nasyon yo
Kapital politik ak espirityèl mond lan

Evintz BRILLANT

8 Jen 2021

SAL REDAKSYON DE LTP
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOU SE ZYE AK ZÒRÈY OU…