octobre 27, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI SOSYETE Bonjou, Bonswa lasosyete. Mwen gen 5 kesyon pou tout moun ki nan peyi a.

4 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

1-Akifyète pou yon moun ap bat lestomak li pou l di li se: gran entèlektyèl, gran inivèsitè, gran tèt pansant, bon patriyòt, renmen ayiti, nan yon peyi ayiti kap konnen sa map viv la a?

2- Eske tout bon se sèl politisyen nan peyi a, ki kontribye nan mete peyi a nan gro griz politik grav ayiti ap konfronte a?

3- Eske se sèl politisyen yo ki ta dwe ini pou chèche yon solisyon pou peyi a?

4-Eske se sèl divizyon ki ekziste nan klas politik la ki mete peyi a nan sa lap fè fas yo?

Eske si peyi a kraze, se sèl politisyen kap pèdi?

Mwen toujou pran tanm pou m tande kòman gen yon gro kanpay kap devlope nan sosyete a, ki vle fè kwè se sèl divisyon ki nan klas politik la ki kenbe nou nan gro moman difisil peyi a ap konnen la a. Men, mwen toujou wè se sèl yon refleksyon ki pa chita sou baz rezònman ki ale nan liy sa a. Mwen kwè se yon defèt ki tout afè pataje. Malgre mwen kwè nou gen yon klas politik ki moutre atravè konpòtman l, li pa diy poul ta kontinye ap defini desten pèp la akoz. Yo fè prèv enkapasite, yo afiche byen klè kou klè ròz. Men, se tout sektè yo ki fè prèv enkonpetans sou pwen sa a.Eg: Se sou menm machin divisyon an, nou jwenn moun nou rele boujwa yo, Se la nou jwenn laprès tout antyè. Se la nou jwenn relijye yo, se la nou jwenn sektè dwa moun. Se la nou jwenn dyas pora a, se la nou jwen inivèsitè yo, se la nou jwenn legliz, se la nou jwen ougan yo, se la jwenn moun ki nan geto yo, se la nou menm jwenn blan yo.

Men plisyè kesyon mwen toujou poze chakjou:1) kilès ki pa konnen laprès kap kritike gro divizyon ki ekziste nan klas politik la, gen gro posibilite pou yo rezoud problèm nan? De ki kanal politisyen pase pou yo reprezante tout sa yo ye a, se pa laprè? Si se laprès ki nouri tout blòf tout manti, tout ipokrizi, eske menm laprès sa a pa gen gro posibilite pou yo ekzije yon meyè kondisyon politik? Eske gen yon moun ki pa konnen tou politisyen nan peyi a se gro parazit, ki sèlman pran rasinn yo sou près la? Soti 2004 pou rive 2021, ki grenn politisyen ki gen tout renome yo genyen an ki pa sèlman chita sou kominikasyon? Ki pigro kanal ki vann kominikasyon an, se pa laprès? Mwen vle prezante yon goup jounalis mwen konsidere kòm koupab nan gro divisyon tout moun ap kritike nan opozisyon an, daprè mwen si moun sa yo te jwenn yon antant pou yo reklame inyon nan opozisyon an, nou tap jwenn li. 1- Liliane, Marvèl, Orès Morin, Jn monard, astrèl, Romanès, Roudi Sanon, Rony Colin, Robenson Alfrons, Geffrard, Macus Garcia, Peyèl, Eròl Jn françoir, Godson Pierre, TT elatriye. Anverite si tout jounalis ak propriyetè radyo sa yo te reklame yon meyè espektak nan opozisyon an, anverite tout tap pran fòm kò yo. Mwen toujou mande a ki fen pou yon jounalis di lap defann ayiti pou lap bay politisyen mikro chakjou pou yap kontinye antere avni peyi a, pandan yo konnen tout tan yo pa jwenn yon bon antant nan mitan yo pou yo prezante yon sèl altènativ, nou pap janm jwenn solisyon nap chèche a.
Tout jounalis kap sipòte opozisyon an konnen trè byen se sèl yon antant sewye kap pèmèt yo anfante yon bagay kap itil. Si se sa tout bon, map kòmanse pran jounalis sa yo osewye, se lè yo ekzije yon vrè inyon nan opozisyon an, kap akouche: 1- yon moun nan tèt opozisyon nasyonal la. 2- yon moun nan tèt opozisyon an nan chak depatman, chak kominn. 3- lilè li tan pou noun gen yon estaf kominikasyon, yon estaf konseye, yon estaf finans, yon estaf delege, yon estaf diplomat, yon estaf pou mobilizasyon, yon estaf avoka; kap gen pou misyon, reponn a tout bezwen opozisyon an.

Yout militan sewye dwe kore yon ide konsa. Paske se sèl la nou gen enterè.

Ekri Pa:
Thomas vicnel.

17 JEN 2021

SAL REDAKSYON LTP !!!
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136

LE TOU AU PLURIEL MAGAZINE NOU SE ZYE AK ZÒRÈY OU…