septembre 24, 2021

Le Tout Au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI POLITIK Gwo valè akò politik montana a.Senate Patrice Dumont.

2 min read
Partagez cet article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Menmjan nou konnen yon jou n ap mouri a, se konsa nou te konnen, mwenmenm Senatè Patrice Dumont ak RPH, nou t ap toujou patisipe nan preparasyon akò politik montana a ki reprezante pi gwo egzèsis demokratik, apa eleksyon san koken, elit politik ak sosyete sivil peyi ayiti òganize depi bwa kayiman ak kongrè akayè a.

 • Preparasyon akò a se youn.
 • Siyen dokiman an se 2.
 • Travay pou akò a aplike se 3.
 • Veye epi aji pou tranzisyon an se yon tranzisyon pou ratibwaze enpinite ak koripsyon, pou fini ak krim politik, pou atake lamizè, pou ayiti reprann souvrènte l, pou diplomasi ayiti rejwenn mak fabrik li, pou jenès la wè yon limyè nan tenèb sa a ki kouvri peyi a, pou granmoun yo pa mouri san yo pa wè ayiti cheri sòti nan lanfè move pitit li yo jete l la; tout sa yo se 4.

Genyen 3 gwo santiman ki travèse akò montana a: pasyans, kouraj, patriyotis. genyen 4 gwo zouti ki fè akò a pase faz siyati a: entèlijans, kilti entèlektyèl, kilti politik, mantalite tout moun ladann. se yon gwo chapit nan istwa politik peyi a e nan istwa nou kòm pèp.
Kidonk, nou nan kole zèpòl, pou nou remete peyi nou ak pèp nou nan diyite grandèt majè li, bon jan eleksyon, ijyèn piblik, manje kòrèkteman, fòme tèt li lekòl, rete nan kay ki ka pare solèy.kou lapli, viv an sante, elatriye.

Se objektif sa yo akò politik montana a oblije siyatè yo konkretize ansanm. pou tout bèl bagay sa yo, tout siyatè 30 out 2021 montana yo, menm jan ak sila yo k ap kontinye siyen, merite yon chapo konpliman ke m retire byen ba devan yo tout.

Pou ayiti. Pou tout pèp ayisyen.

Senatè lwès, Patrice Dumont.

LE 4 SEPTEMBRE 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harryespoirmichel@gmail.com telephone 50948438136.

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…