Le Tout au Pluriel Magazine

Nous sommes vos yeux et vos oreilles

AYITI, ESPIRITYALITE: Konesans Bondye KREYATÈ ak Lapriyè ka pèmèt nou konbat bandi legal nan peyi Dayiti !

2 min read
Spread the love

Sonje m toujou di nou se yon pwoblèm espirityèl Haïti genyen ; e ki dwe rezoud nan nivo espirityèl. Chan espirityèl la anglobe edikasyon ki pou kwape tout kategori inyorans. Si Haïtiens te konnen yo se espri ak nanm ki konekte yo ak KREYATÈ a ke yo pa kreye ; yo pa t ap dakò viv sou poupou santi. Yo pa t ap dakò viv kou Zannimo.

Sonje; tout kidnapè yo; tout boujwa santi ; tout politisyen fatra ; tout machann mikwo; fo lidè relijye ki Fès Legliz Jezikri a tounen mache gen gwo pwen(disparèt, envizib, pa pran bal) ongan, franmason, kabalis; an sòm okiltis majisyen mechan ba yo. Pou nou rezoud pwoblèm peyi Dayiti ; se edikasyon espirityèl pèp la ki pou fèt dabò. Jan Pwofesè Daniel Mathurin te toujou konn di li ; fòk nou pwoteje Patrimwan Imateryèl la. Zafè idantite, lespri, nanm ; monn envizib ; Bondye ; KREYATÈ linivè fè pati Patrimwan Imateryèl.

Chak jou mwen priye PAPA YAHWEH pou l banm limyè pou m ka konprann, metrize monn Imateryèl la pou m ka pataje konesans yo e ede moun konprann metafizik e viv byen. Mwen; yon nèg paran m fè gwo jefò ak mwen nan lavi kwè ak tout fòs nanm mwen, politik pap rezoud pwoblèm Haïti. Nou bezwen moun ki gen limyè e ki konnen yo pa Bondye; men pechè, pitit Bondye KREYATÈ a fè gras ki ka priye, entèsede e louvri je pèp la. Gen yon verite absoli : « Nou se Pitit Pi gwo Chèf Siprèm nan; si nou anbrase renmen, pataje, solidarite, Laverite, kè nan men; nou ka viv byen. » Annou fè l!

JEZIKRI se chimen verite ak lavi! Li se sèl solisyon espirityèl nou bezwen pou nou kwape inyorans ak mechanste !

Namaste! Shalom !

Kerlens Tilus 10/16/2021
snel76_2000@yahoo.com
Tel: 631-639-0844

LE 22 OCTOBRE 2021

LA RÉDACTION DE LTP !!!
harrymichel122@gmail.com téléphone 50948438136

LE TOUT AU PLURIEL MAGAZINE NOUS SOMMES VOS YEUX ET VOS OREILLES…

You may have missed